Dzisiaj (16 grudnia 2921 r.) na stronie „Gazety Prawnej” zamieszczono artykuł Urszuli Mirowskiej-Łoskot, zatytułowany „Matura znów ma być prostsza. MEiN nie wyklucza, że wprowadzi dalsze ułatwienia”. Oto jego początkowe akapity:

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) nie wyklucza, że wprowadzi dalsze ułatwienia w egzaminach dojrzałości dla kolejnych roczników. Tak wynika z odpowiedzi resortu na interpelację poselską.

 

Na problem zwróciła uwagę Barbara Nowacka, posłanka KO. – Wskutek pandemii uczniowie z rocznika maturalnego 2023, którzy dziś są w trzeciej klasie, kończą materiał z drugiej klasy. Więcej czasu spędzili na nauce zdalnej niż na zajęciach stacjonarnych. Tymczasem efektywność nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest znacząco niższa niż prowadzonego w sposób tradycyjny – wskazuje.

 

Podkreśla, że nakładają się na to problemy psychiczne młodych ludzi. – Bez wątpienia będą one rzutowały na jakość dalszej nauki, nawet jeśli będzie odbywać się ona w formie stacjonarnej. […]

 

 

Cały artykuł „Matura znów ma być prostsza. MEiN nie wyklucza, że wprowadzi dalsze ułatwienia” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

x           x          x

 

Jako że artykuł powstał na bazie tekstu interpelacji nr 28443 do ministra edukacji i nauki w sprawie matury w latach 2023-2025, jaką złożyła posłanka Barbara Nowacka w dniu 17 listopada 2021 roku oraz odpowiedzi, jakiej w imieniu ministra Przemysława Czarnka udzielił wiceminister Tomasz Rzymkowski – proponujemy zapoznać się z tematem w dokumentach źródłowych:

 

X                X                 X

 

 

 

X                X                X

 

Poniżej przytaczamy – dla ułatwienia lektury – końcowe fragmenty obu tych dokumentów:

 

 

Interpelacja posłanki Barbary Nowackiej kończy się następującymi pytaniami:

 

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 

1. Czy planowane jest przygotowanie aneksów do wymagań egzaminacyjnych, ograniczających ich zakres treściowy, na wzór takich, jakie przygotowano w odniesieniu do lat 2021 i 2022?

 

2. Czy brane jest pod uwagę wstrzymanie do roku 2026 wprowadzenia zmian w egzaminie maturalnym w liceach i do 2027 w technikach, istotnie zwiększających jego trudność? W szczególności dotyczy to języka polskiego: losowania dwóch zadań zamiast jednego, wymogu napisania znacznie obszerniejszego wypracowania, konieczności wykazania się szczegółową znajomością aż 41 lektur obowiązkowych.

 

3. Czy planuje się dokonania innych koniecznych modyfikacji, aby poziom trudności matur 2023-2025 był dla tych szczególnie poszkodowanych przez pandemię roczników zbliżony do lat wcześniejszych?

 

 

Plik z interpelacją nr 28443 posłanki KO Barbary Nowackiej – TUTAJ

 

 

 

Odpowiedź wiceministra Tomasza Rzymkowskiego kończy się taką deklaracją:

 

Zapewniam Panią Poseł, że wszystkie działania dotyczące organizacji egzaminów są podejmowane stosownie do rozwoju sytuacji epidemicznej i rekomendacji organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Przed egzaminami w latach 2023-2025 r. Ministerstwo oceni czy – ze względu na realizację przez uczniów przystępujących do egzaminu części kształcenia w formie zdalnej i w zależności od okresu realizacji kształcenia w tej formie – konieczne jest dokonywanie korekt dotyczących zakresu tego egzaminu i poinformuje o tym ze stosownym wyprzedzeniem.

 

 

Plik z odpowiedzią wiceministra Tomasza Rzymkowskiego na interpelację nr 28443 – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź