Foto: screen ze strony www.facebook.com

 

Urszula Woźniak – przewodnicząca Komisji Ochrony Pracy ZG ZNP i Krzysztof Baszczyński – wiceprezes ZG ZNP po wyjściu ze spotkania ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

w dniu 16 czerwca 2021 r.

 

 

Dziś na stronie „Głosu Nuczycielskiego” zamieszczono informacje o przebiegu spotkania w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, zatytułowaną .„MEiN chce podnieść pensum nawet o 4 godziny. ZNP nie weźmie udziału w kolejnej turze rozmów”. Oto obszerne fragmenty tego tekstu. Podkreślenia i pogrubienia czcionek – redakcja OE:

 

Dziś odbyła się kolejna tura rozmów przedstawicieli MEiN, samorządów i nauczycielskich związków zawodowych. Spotkanie dotyczyło systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli. Rozmowy o kluczowych dla całego środowiska sprawach toczą się w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

ZNP podczas spotkania grupy roboczej reprezentowali: wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński i przewodnicząca Komisji Ochrony Pracy ZG Urszula Woźniak.

 

Najlepszym podsumowaniem tego, co się wydarzyło, był mój wniosek złożony po 2 godzinach i 45 minutach, że może by jednak przerwać tę w sumie ciekawą rozmowę, ponieważ na sali nie było ministra. Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski wyszedł bowiem po godzinie i zostawił nas z urzędnikamirelacjonował “Głosowi” Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

 

Do postulatów, które zgłosiliśmy do MEiN 18 maja nikt nawet się nie odniósł. Chodziło o znajdujący się w Sejmie złożony przez nas obywatelski projekt ustawy gwarantujący wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa oraz przygotowany przez ZNP projekt ustawy uzależniający wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce – dodał.

 

Do postulatów, które zgłosiliśmy do MEiN 18 maja nikt nawet się nie odniósł. Chodziło o znajdujący się w Sejmie złożony przez nas obywatelski projekt ustawy gwarantujący wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa oraz przygotowany przez ZNP projekt ustawy uzależniający wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce – dodał.

 

Związek zaproponował ponadto, by rozmowy o systemie wynagradzania zawiesić do czasu aż Rada Dialogu Społecznego zaopiniuje założenia do projektu budżetu na 2022 r. – Nie uwzględniono tego wniosku. Za to zarządzono 10-minutową przerwę, po której spotkanie zakończono – stwierdził wiceprezes ZG ZNP. […]

 

Według Krzysztofa Baszczyńskiego, rozmowy w MEiN “przypominają farsę”. Dlatego ZNP nie zamierza na następne spotkanie, które zaplanowano na piątek 18 czerwca, wysyłać delegacji. Tego dnia mają się spotkać podzespoły ds. awansu zawodowego i oceny pracy, a także ds. odbiurokratyzowania edukacji.

 

Na ostatnim spotkaniu powiedzieliśmy, że będziemy obserwatorami, ale tu chyba nawet nie warto tego wszystkiego obserwować – podsumował wiceprezes ZG ZNP.

 

Ponieważ w piątek mają się odbyć kolejne rozmowy, zapytałem, czy dostaniemy wcześniej jakieś materiały. Usłyszałem w odpowiedzi, że nie dostaniemy. Przyjdzie wiceminister Rzymkowski i wszystko powie. Trudno to określić inaczej niż kpina. To stawianie na głowie wszystkiego. Jak można w ten sposób traktować partnerów społecznych? – dodał.

 

Dlatego 18 czerwca nie pójdziemy na rozmowy. Wyślemy jedynie do MEiN swoje stanowisko. Nie możemy sobie pozwolić na takie traktowanie podkreślił Krzysztof Baszczyński. […]

 

 

Cały artykuł „MEiN chce podnieść pensum nawet o 4 godziny. ZNP nie weźmie udziału w kolejnej turze rozmów

                                                                                                                                                                 – TUTAJ

 

 

x           x           x

 

 

Swoją relację zamiesiła także „Gazeta Prawna”: „Farsa”. Związki zawodowe o negocjacjach wynagrodzeń nauczycieli – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź