Źródło: www.isap.sejm.gov.pl

 

 

Oto fragmenty informacji, zatytułowanej „Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021. Ile zarabia nauczyciel?”, zamieszczonej dziś na stronie „Gazety Prawnej”:

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jakie będą obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nim stawki te w tym roku nie wzrosną. […]

 

W ustawie budżetowej na 2021 r. kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2020 r. (wynosi 3537,80 zł).

 

Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela, w której podanych jest 12 stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, a także trzy poziomy wykształcenia.

 

Kwoty podane w niej są takie same jak w rozporządzeniu ministra edukacji obowiązującym od 1 września 2020 r. […]

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 Zostaw odpowiedź