Wczoraj największą aulę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapełnili nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pozostali pracownicy placówek oświatowych z miasta Łodzi. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 668 z nich otrzymało medale i nagrody. Gospodarzami tego spotkania byli wojewoda Jolanta Chełmińska i Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński. Ten ostatni zwracając się do nich powiedział: – Jesteście dziś potrzebni bardziej niż kiedykolwiek. Ma to związek z rewolucją technologiczną, która – ułatwiając komunikowanie się – jednocześnie bardzo spłyca ludzkie relacje.

 

Kuratora 2Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Pani wojewoda dodała: – Każdego dnia uczycie odróżniać dobro od zła. Szukacie drogi do każdego dziecka. To wyjątkowa okazja, by podziękować za wasz trud i cierpliwość. […] Życzę wam, byście czerpali z pracy radość, dumę i pewność, że młodzi ludzie wychodzący z waszych rąk są gwarancją dobrej przyszłości.”

 

Zdaniem kuratora zmieniła się również rola nauczyciela na lekcji. Minęły bowiem czasy, gdy nauczyciel był głównym, jeśli nie jedynym źródłem wiedzy. – Internet daje niemal nieograniczony dostęp do informacji. Nauczyciel powinien uczyć, jak z tej wiedzy mądrze korzystać. Jak w morzu informacji odnajdywać te, których potrzebujemy, oceniać ich znaczenie i wiarygodność – przekonywał Jan Kamiński. Kurator podziękował nauczycielom za zaangażowanie i gotowość do nieustannego uczenia się, a swoje wystąpienie zakończył życzeniami: – W dniu waszego święta wszystkiego najlepszego! 

 

Uroczystość ozdobił występ gimnazjalistów z Topoli Królewskiej. Uczniowie przedstawili spektakl o Dominiku, który czuje się 13-letnim staruszkiem, ale dzięki nowym koleżankom i kolegom odzyskuje młodzieńczy zapał i wiarę w przyjaźń. Jeszcze więcej braw dostała Aleksandra Śmiechowska z Gimnazjum w Siedlcu, która po mistrzowsku powiedziała wiersz Juliana Tuwima „Ptasie radio”.

 

Kuratora 1

Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Po jej występie wojewoda z kuratorem uhonorowali nauczycieli medalami i nagrodami. Wyróżnieni otrzymali Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody: Ministra Edukacji Narodowej (7 000 zł brutto) i Łódzkiego Kuratora Oświaty (6 400 zł brutto).

 

Kuratora 4Foto:www.kuratorium.lodz.pl

Medale KEN – oprócz nauczycieli – otrzymały w tym roku również wojewoda Jolanta Chełmińska…

 

 

Kuratora 6Foto:www.kuratorium.lodz.pl

…oraz Ewa Grabarczyk, była wieloletnia komendantka Łódzkiej Chorągwi ZHP.

 

W poniedziałek podobna gala odbyła się w Sieradzu, w czwartek uhonorowani zostali nauczyciele w Skierniewicach, a w piątek w Bełchatowie.

 

Na podstawie informacji ze strony Łódzkiego Kuratorium Oświaty
opracował Włodzisław Kuzitowicz

 

 

Wykazy imienne osób z województwa łódzkiego, które z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały nagrodzone:

 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Krzyżami Zasługi: złotym i srebrnym

Medalem Za Długoletnią Służbę – brązowym

Nagrodą Ministra Obrony Narodowej

Nagrodą Kuratora Oświaty

 

 

Zobacz także relację w „Dzienniku Łódzkim”: Nagrody na nauczycieli z regionu. Uroczystość na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.Zostaw odpowiedź