Szkolna grupa kabaretowa „KABARET BEZ NAZWY” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi zdobyła Złotą Maskę podczas VIII Kabaretowego Konkursu Teatrów Szkolnych „Kaktós”, jaki odbył się 28 marca 2014 r. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. W konkursie uczestniczyły kabarety z łódzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1

 

 

„KABARET BEZ NAZWY” zaprezentował program  pt. „Dojrzałość ??? Kobiet i Mężczyzn”, wzbudzając swym występem salwy śmiechu na widowni. Jurorzy docenili przygotowany program, zwracając uwagę na  „niezwykły talent wzbudzania śmiechu”.  Poczucie humoru i radość wspólnego bycia na scenie młodych artystów Jury nagrodziło Złotą Maską.

 

 2

 

 

Zwycięski program kabaretu przygotowany został przez uczniów ZSP nr 9, uczących się w klasach kształcących  w zawodach technik mechatronik i technik informatyk.  Scenariusz napisała uczennica klasy I TC – Marta Pytka. Ona też wyreżyserowała widowisko. Dźwiękiem zajmował się Marcin  Szablewski – uczeń klasy III TC. Wystąpili: Mateusz Greczka,  Piotr Kowalewski, Bartłomiej Zając (kl. I TC), Marek Budzyński, Mikołaj Gałązka, (kl. III TC) oraz Mateusz Wilk (kl. II TD).

 

 3

 

 

Przygotowania odbywały się pod czujnym okiem opiekuna  „KABARETU BEZ NAZWY”,  pani Renaty Waczyńskiej-Wróblewskiej, nauczyciela biologii i wychowania do życia w rodzinie w ZSP Nr 9 w Łodzi.

 

 

Na podstawie materiałów nadesłanych przez

Jadwigę Jezierną – redaktorkę zakładki „Wydarzenia” na stronie www.zsp9.pl

 

zredagował

Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne