Foto:www.gazetakrakowska.pl

 

Ciekawe czy to pomogło…

 

 

Dziś, po godzinie 10-ej, na stronie MEN zamieszczono komunikat, zatytułowany:  „Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.” Oto jego początkowe fragment:

 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

1.w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego
2.w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

 

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

 

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. […]                                                                                            [Źródło: www.men.gov.pl]

 

 

Po kolejnych „ogólnikach” czytelnicy są tam odesłani na stronę CKE

 

 

Oto co tam można znaleźć:

 

 

Pierwszy plik, zatytułowany: „Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.”, z którego przytaczamy taki fragment:

 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). […]

 

Poniżej podajemy jedynie podstawowe informacje, zawarte w Tabeli  nr 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2018r.:

 

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych  –  247 840

-w tym: absolwenci liceum ogólnokształcącego  –  158 797  

z tej liczby:

-osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. – 16 860  (10,6%)

-osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu – 6 525  (4,1%)

 

 

-w tym absolwenci technikum   –  89 043

z tej liczby:

-osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.  –  19 855 (22,3%)

-osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu  –  7 184  (8,1%)

 

Pełna treść  komunikatu „Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju     2018 r.”   – TUTAJ

 

Znajdziecie tam kolejne tabele:

Tabela 2. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule (wszystkie typy szkół)

Tabela 3. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów liceum ogólnokształcącego przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule

Tabela 4. Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów technikum przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule

 

Ponadto dostępny jest jeszcze plik: „Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.”    –    TUTAJ

 

 

 

Polecamy także publikację ze strony „Gazety Pomorskiej”: Matura – wyniki online 2018. TUTAJ sprawdzisz wyniki matury 2018”   –   TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź