„Obserwatorium Edukacji”  nie spełniło by swej misji, gdyby nie odnotowało głównego tematu także i dzisiejszego dnia. Oto co nim było (nie licząc „wielkiej polityki”):

 

Matura 2016: Drugi dzień matur za nami. Matematyka i wiedza o tańcu

 

Drugi dzień zmagań z egzaminem maturalnym abiturienci mają już za sobą. Dzisiaj pisali maturę z matematyki na poziomie podstawowym i maturę z wiedzy o tańcu na poziomach podstawowym i rozszerzonym.[…]

 

Źródło: www.fakty.interia.pl

 

 

Inny przykład:

 

Matura 2016. Koniec 2 dnia matur. Było trudno?

 

Matura 2016 trwa w najlepsze. O godz. 12:00 licealiści oddali arkusze CKE i zakończyli pisanie egzaminu z matematyki. Nie znaczy to jednak, że wszyscy mogą odetchnąć z ulgą. Nerwy czekają jeszcze tych uczniów, którzy jako dodatkowy przedmiot na maturze 2016 wybrali wiedzę o tańcu.[…]

 

Źródło: www.fakt.pl

 

 

Nie będziemy włączać się do ogólnonarodowego frontu troski o poziom trudności testów egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, przeprowadzanego w tym roku dopiero drugi raz jako egzamin obowiązkowy. Zwrócimy natomiast uwagę na fakt, iż choć egzamin maturalny, organizowany jako sprawdzian zewnętrzny przez centralną i okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzony jest już po raz dwunasty (!), że przystępują do niego absolwenci trzyletnich liceów i czteroletnich techników, dziennikarze do dziś z uporem godnym lepszej sprawy osoby zdające ten egzamin określają mianem „abiturient”, lub nawet „licealista”. To poważny błąd!

 

W nowej maturze, po reformie systemu szkolnego z 1999 roku, uczniowie liceów i techników, kończąc swe szkoły w ostatni piątek kwietnia, otrzymują świadectwa ukończenia szkoły i stają się ich absolwentami. Do matury mogą, lecz nie muszą przystąpić w roku ich ukończenia. Mogą to uczynić nawet po wielu latach. Tak więc maturę zdają ABSOLWENCI, nie abiturienci, którą to nazwą określano w starym systemie szkolnictwa średniego „osobę, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład systemu oświaty. Abiturient to etap edukacji łączący się z ukończeniem kształcenia w danej placówce oświaty, nie uwzględnia uzyskania dyplomu, w odróżnieniu od absolwenta.”[www.pl.wikipedia.org]

 

Nie trzeba dodawać, że matury nie mogą zdawać licealiści…. W odróżnieniu od osób zdających egzamin gimnazjalny, który w kwietniu zdają gimnazjaliści, kończący swe szkoły dopiero w czerwcu.

 

 

I jeszcze kilka informacji o egzaminach dodatkowych. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów każdy, kto przystąpił w tym roku po raz pierwszy do matur (także po technikum) MUSI zdawać jeden egzamin dodatkowy – na poziomie rozszerzonym. Oto jak zdający tegoroczną maturę wybierali:

 

Prawie połowa zdających maturę 2016 pozostaje przy jednym, obowiązkowym przedmiocie dodatkowym. Tylko niecałe 30% wybiera dwa, a 19,5% 3 przedmioty dodatkowe.

 

Maturzyści 2016 najchętniej wybierali następujące przedmioty:

 

język angielski – 131 116 osób (51,6% zdających)

geografia – 79 179 osób (31,1% zdających)

matematyka – 74 550 osób (29,3% zdających)

biologia – 54 552 osoby (21,5% zdających)

język polski – 47 333 osoby (18,6% zdających)

wiedza o społeczeństwie – 32 233 osoby (12,7% zdających)

chemia – 31 683 osoby (12,5% zdających)

fizyka – 22 656 osób (8,9% zdających)

historia – 21 349 osób (8,4% zdających)

 

Najmniej wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zadeklarowało chęć zdawania na poziomie rozszerzonym egzaminów z języków mniejszości narodowych oraz z języków regionalnych. Chęć zdawania na poziomie rozszerzonym litewskiego – zadeklarowały 28 osób, ukraińskiego – 18 osób, białoruskiego – 11, kaszubskiego – 23 i łemkowskiego – dwie.

 

Nieco więcej od egzaminu z j. łemkowskiego zadeklarowało się chętnych do zdawania egzaminu, który odbył się dzisiaj po południu: z wiedzy o tańcu. Brak „twardych danych” o tej liczbie – z pewnych (niesprawdzonych) źródeł dowiedzieliśmy się, ze było to 6 osób!

 

 

Osoby, które z lekceważeniem myślą o „maturze z tańca” odsyłamy do tej publikacji:

 

„Matura wiedza o tańcu w 2016. Informacje o tym ile trwa, jak wygląda i jakie są dozwolone pomoce”

 

 

Źródło: www.wiadomosci.wp.pl

 

 

 

Arkusz egzaminacyjny – Wiedza o tańcu  – poziom rozszerzony  –  TUTAJ

 

Źródło: www.gloswielkopolski.plZostaw odpowiedź