Toto: www.google.pl

Marta Tomaszewska

 

Przed dwoma dniami na portalu EDUNEWS.PL pojawił się artykuł Marty Tomaszewskiej, zatytułowany „Wszystko zaczyna się od empatii”. Z przekonaniem, że jego lektura pobudzi nas do refleksji, umacniającej w przekonaniu o konieczności zmieniania szkoły w przyjazne dziecku środowisko uczenia się, polecamy ten tekst. Oto, na „zanętę”, jego fragmenty:

 

Empatia to postawa, którą możemy kształtować w procesie wychowania. Samo wychowanie nie jest dodatkową funkcją szkoły, ale podstawowym zadaniem każdej osoby i instytucji, która ma szansę czy obowiązek wywarcia pozytywnego wpływu na dziecko. Efektywna edukacja nie jest możliwa bez wychowania. Tak jak życie we współczesnym świecie nie jest możliwe bez empatii. Tego polska szkoła uczy się od nauczycieli, którzy o wychowaniu nie zapominają. Naszym obowiązkiem jest im pomóc.[…]

 

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Michigan, na grupie blisko 14 tys. studentów, które dowiodły, że współczesna młodzież ma o 40 proc. mniej empatii niż ich rówieśnicy z lat 80-tych i 90-tych, nie napawają optymizmem. Tymczasem Michele Borba, autorka książki „Unselfie”, przekonuje, że empatyczne dzieci mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu. Podkreśla także, że utrata empatii i skłonności narcystyczne mają zasadnicze znaczenie dla występowania zjawiska depresji, która dotyka prawie jedną trzecią amerykańskich studentów. Narcyz i egocentryk jest skazany na alienację, bo życie to nie tylko histeryczny popis prymusa na klasówce czy karierowicza w korporacji. Musimy kooperować, rozumieć i szanować innych, by samemu się rozwijać i budować pozytywne relacje z otoczeniem.

 

Postawa empatyczna to, mówiąc nieco górnolotnie, warunek naszego człowieczeństwa. Świat mamy na wyciągnięcie ręki, ale ten świat jest coraz bardziej złożony, jego społeczności są coraz bardziej podzielone, wiele istotnych do tej pory wartości stoi pod coraz większym znakiem zapytania. „W postmodernistycznych czasach mamy do czynienia z brakiem realnej odpowiedzialności za drugiego człowieka i brakiem zgody co do zakresu wspólnych wartości.” – przekonuje w wywiadzie dla Onetu Dominika Kulczyk. Kulczyk Foundation chce, by dzieci, później młodzież a w końcu dorośli, którzy będą podejmowali różnorodne decyzje, wierzyli w siłę dialogu, współpracy i wartości uniwersalnych bez względu na to, gdzie żyją.

 

Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych to obszar, w którym trudno jest o profesjonalne materiały pozwalające przeprowadzić zajęcia. W odróżnieniu od nauczanych w szkole przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, chemia, w-f, nie ma tu zapisanych standardów i programów nauczania. Dlatego na szczególną uwagę zasługują wszelkie inicjatywy nauczycieli dotyczące wychowania. Empatia, altruizm, troska o słabszych, patrzenie na świat także oczami społeczności, w której żyjemy, to wartości głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i tradycji. Czy nadal będą fundamentem naszego społeczeństwa? To zależy od nas.[…]

 

 

Empatia to nic innego jak zbiór wielu różnych zjawisk i kompetencji, które stanowią o tym, na ile jesteśmy skuteczni w relacjach z innymi ludźmi. Tymi bliskimi i tymi ze świata pozornie odległego. Poznanie siebie i innych, nazywanie i definiowanie emocji i uczuć, adekwatne reagowanie, dbanie o innych, pomaganie, ale i proszenie o pomoc to umiejętności, które będą dzieciom potrzebne bez względu na to, jakie role przyjdzie im pełnić w życiu. Pokazując młodym ludziom różne sytuacje, aranżując zajęcia i rozmowy, często na trudne tematy, proponując szlachetne działanie, mamy szansę realnego wpływu na to, jacy będą w przyszłości.

 

 

Notka o autorce:

Marta Tomaszewska jest koordynatorką projektów edukacyjnych Kulczyk Foundation. Prowadzi projekty mające na celu rozwijanie empatii u dzieci i młodzieży. Doświadczenie w koordynowaniu projektów zdobywała w Fundacji Uniwersytet Dzieci, gdzie zajmowała się popularyzacją nauki, i w Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej, w której kierowała projektem integracji społecznej młodzieży z niepełnosprawnością. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wydziału Ekonomicznego Uczelni Łazarskiego.

 

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.plZostaw odpowiedź