Foto: www.google.com

 

Marek Pleśniar – dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

 

 

Dzisiaj (8 kwietnia 2022r.) ok. godz. 7:40, w ramach audycji „Poranek” Radia TOK FM redaktor Jacek Żakowski rozmawiał z Markiem Pleśniarem – dyrektorem biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Tematem ich rozmowy były  zarządzone przez MEiN egzaminy dla ukraińskich uczniów i o możliwości budowania dla nich w Polsce równoległego  systemu  edukacyjnego.

 

Podcast tej rozmowy, zatytułowany „Zaświadczenie powinno wystarczyć. W tym roku odstąpmy od oceniania i klasyfikowania ukraińskich uczniów” do wysłuchania (po wykupieniu dostępu – 1 zł za pierwszy miesiąc)  –  TUTAJ

 

x          x          x

 

Jako że podczas tej rozmowy dyrektor Pleśniar powoływał się na stanowisko OSKKO w tej sprawie z dn. 22 marca 2022r. – zamieszczamy jego skrót i link do pełnej wersji:

 

 

Istotne problemy edukacji dzieci ukraińskich w Polsce.
Pilne postulaty kadry kierowniczej oświaty do wdrożenia w prawie.

 

Jako organizacja tysięcy praktyków, stawiających aktualnie czoła problemom organizacyjnym i edukacyjnym związanym z wzrastającą w polskich szkołach i przedszkolach liczbą dzieci z objętej wojną Ukrainy. Rekomendujemy niezwłoczne podjęcie poniższych działań w zakresie:

 

I Kształcenia dzieci ukraińskich w polskich klasach i oddziałach przygotowawczych. […]

 

1.Postulujemy niezwłoczną zmianę zasad oceniania i klasyfikowania osób niebędących
obywatelami polskimi w oddziałach przygotowawczych i klasach szkolnych – w związku z
potrzebami dzieci uchodźców z Ukrainy. […]

 

2.Postulujemy umożliwienie organizacji i finansowania następnego roku szkolnego.
Ministerstwo Edukacji i Nauki powinno stworzyć niezwłocznie regulacje dotyczące liczności
klas i grup w następnym roku szkolnym – 2022/23 […]

 

II Działań, mogących zapobiec wyczerpaniu zasobów organizacyjnych i finansowych systemu edukacji, wobec liczby dzieci z Ukrainy nieobjętych jeszcze opieką.

 

Postulujemy podjęcie decyzji o wsparciu i pomocy systemu edukacji dla inicjatyw
samoorganizacji Ukraińców, mogących podjąć swoje, niezależne od polskiej edukacji
edukowanie ukraińskich uczniów.

 

Rekomendacje: Umożliwia się utworzenie na terenie Polski ukraińskich szkół i/lub form edukacji ukraińskiej organizowanych przez nauczycieli ukraińskich, w języku ukraińskim, we współpracy z ukraińskim ministrem właściwym ds. edukacji. Państwo polskie udzieli wsparcia formom samoorganizacji ukraińskiej edukacji. […]

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) apeluje o pilne podjęcie ww. niezbędnych działań i zmian w prawie.

 

Z poważaniem: Zarząd OSKKO.

 

Pozostajemy do dyspozycji, ws. konsultacji omawianej sprawy

z poważaniem – ok. 6000 członków

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

 

 

Plik z pełną wersją postulatów OSKKO  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.oskko.edu.pl

 

 Zostaw odpowiedź