Foto:www.facebook.com/anna.walczak.

Konferencja zaczęła się odśpiewaniem hymnu

 

Dzisiaj (25 czerwca 2029 r.) w jednej z sal wykładowych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (przy ul. Rewo- lucji 1905 r.) odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Łódzkiego ZNP

 

Foto:www.facebook.com/anna.walczak

 

.Marek Ćwiek

 

Prezesem ZOŁ ZNP, na kolejną kadencję, został wybrany dotychczasowy prezes, nauczyciel SOSz-W w Łasku – Marek Ćwiek (lat 54). W tajnych wyborach rywalizującego z nim kontrkandydata pokonał stosunkiem głosów 76:49!

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

Redakcja „Obserwatorium Edukacji”  

 

 Zostaw odpowiedź