Foto: www.facebook.com/tomasz.trela.

 

Uczestnicy konferencji prasowej w dn. 5 kwietnia 2018 r. Od lewej: T. Trela, T. Zięba i B. Olejniczak

 

 

Dzisiaj w budynku szkoły przy ul, Kopcińskiego 54 odbyła się konferencja prasowa wiceprezydenta Tomasza Treli, w której uczestniczyli dyrektorzy dwu wygaszanych gimnazjów: nr 1 i 28, których nauczyciele będą stanowili bazę kadrową planowanego dwujęzycznego XI LO: Bogusław Olejniczak – aktualnie dyrektor PG nr 1 – przedstawiony jako pełnomocnik d.s organizacji tego liceum i Teresa Zięba – aktualnie dyrektorka PG nr 28, którego siedzibą jest historyczny gmach, w którym odbyła się konferencja.

 

Foto:www.google.pl

 

Historyczny gmach przyszłej siedziby XI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kopcińskiego 54

 

 

Aleksandra Pucułek jest autorką zamieszczonego w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej” artykułu „Pierwsze liceum w Łodzi z klasami dwujęzycznymi. Głównie dla przyszłych lekarzy i prawników”. Oto fragmenty tej publikacji, która jest pokłosiem owej konferencji prasowej:

 

 

Od września na bazie dwóch wygaszanych gimnazjów powstanie nowe liceum. Będzie to pierwsza szkoła średnia w Łodzi z klasami dwujęzycznymi z angielskim i francuskim*. Nowe liceum powstanie na bazie gimnazjów nr 1 i 28. Uczniowie będą uczyli się w budynku tego drugiego, czyli przy ul. Kopcińskiego 54. – Nie patrzymy na żadne perturbacje ani kłody pod nogi, które są nam rzucane, doskonale sobie z nimi radzimy. Szkoła ruszy od 1 września – zaznacza Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi ds. edukacji.

 

 

Dalej autorka artykułu przypomina historię zakończonego nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko dyrektora XI LO, w którym – jako jedyny kandydat, spełniający wszystkie wymogi formalne i merytoryczne – startował Bogusław Olejniczak. Komisja składała się w równej liczbie z przedstawicieli ŁKO i UMŁ oraz po jednym przedstawicieli ZNP o RSOiW NSZZ „Solidarność”. Zacytowała także wypowiedź dyrektora Olejniczaka i zaprezentowała podstawowe informacje o nowotworzonym liceum:

 

 

Tworzyłem gimnazjum w 1999 r. z sukcesem, więc jestem przekonany, że to liceum za jakiś czas będzie równie dobrą szkołą. Chciałbym, żeby XI LO było przede wszystkim przyjazne dla młodzieży, żeby zapewniało wysoki poziom nauczania, a uczniowie kształcili się tu głównie w dwóch kierunkach – medycznych i prawniczych – wyjaśnia Olejniczak

 

 

Według planów od września szkoła uruchomi trzy klasy.

Do tej pory w Łodzi tylko dwa licea miały klasy dwujęzyczne (część lekcji prowadzone jest wtedy w jęz. polskim, a część w obcym): IV LO – z językiem angielskim, XIII LO – z francuskim. W nowym XI LO powstaną zarówno klasy dwujęzyczne z angielskim, jak i francuskim. Trzeci oddział będzie ogólny. – Każda z tych klas będzie podzielona jeszcze na dwa zespoły. Pierwsza grupa będzie przygotowywana do studiów prawniczych, druga do kierunków medycznych – wyjaśnia Olejniczak. […]

 

 

Cały artykuł „Pierwsze liceum w Łodzi z klasami dwujęzycznymi*. Głównie dla przyszłych lekarzy i prawników”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www. lodz.wyborcza.pl/lodz/

 

 

*Zastanawia niekonsekwencja autorki artykułu, która najpierw w tytule publikacji informuje, że powstanie „pierwsze liceum w Łodzi z klasami dwujęzycznym i później w treści powtarza, że „będzie to pierwsza szkoła średnia w Łodzi z klasami dwujęzycznymi”, zaś poniżej zamieszcza informację, że „do tej pory w Łodzi tylko dwa licea miały klasy dwujęzyczne […]: IV LO – z językiem angielskim, XIII LO – z francuskim.

 

 

O konferencji prasowej w przyszłej siedzibie XI LO i  zaprezentowanych tam informacjach można także przeczytać oraz posłuchać i zobaczyć na stronach:

 

 

>TV TOYA:  Szkolne metamorfozy   –   TUTAJ

 

>Radio Łódź: Powstaje dwujęzyczne liceum przy Kopcińskiego   –   TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź