Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią – prezentujemy naszą („Obserwatorium Edukacji”) relację z przebiegu wczorajszego XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Jak można zauważyć – nie ma w tej nazwie stwierdzenia, że dotyczy to edukacji, realizowanej na terenie miasta Łodzi.

 

 

To ewenement, zapewne na skalę kraju, że lokalna placówka doskonalenia nauczycieli, jaką jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ocenia i wyróżnia nie tylko placówki i nauczycieli z innych miejscowości, ale także naukowców z uczelni wyższych i przedsiębiorców, prowadzących swą działalność w innych miastach, którzy niewątpliwie wnoszą swój wielki wkład w zmienianie tejże edukacji, ale ta działalność nie ma wcale wpływu, bądź ma niewielkie przełożenie, na warunki edukacji uczniów łódzkich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Nawet Rzecznik Praw Dziecka przyjął statuetkę „Skrzydła Wyobraźni”, jako cenny dowód uznania dla jego działalności!

 

Jak napisał (albo tylko podpisał) Janusz Moos w rozdawanych przedstawicielom mediów materiałach informacyjnych – kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, powołana przez ŁCDNiKP (od lat jej skład okryty jest tajemnicą), przyznała w tym roku honorowe tytuły i certyfikaty w 23  kategoriach

 

Jak czytamy w tym materiale „W przypadku każdej z nich odrębne jest pole nagradzanych dokonań, wszystkie kategorie łączy natomiast zasada, nakazująca szukać w społeczności edukacyjnej ludzi, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nigdy nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee. A także instytucji, w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania”

 

Nie będziemy w stenograficznym stylu relacjonować przebiegu tej uroczystości, gdyż odbyła się ona według z dawna ustalonych procedur. Jedyną, „rzucającą się w oczy” zmianą w stosunku do lat ubiegłych było zastąpienie drobiących na koturnach baletniczek, które wręczały odbiorcom certyfikatów róże, trochę starszymi uczniami płci obojga – w strojach galowych.

 

 

Po wysłuchaniu odczytanego przez dyrektora Janusza Moosa dość długiego (jak zwykle) sprawozdania z innowacyjnych form pracy, jakie w mijającym roku szkolnym prowadziła kierowana przez niego placówka – przystąpiono do sedna tego wydarzenia: do wręczania oprawionych w ramki dyplomów, nazywanych przez organizatorów, nie wiedzieć dlaczego, certyfikatami.

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z niektórych „serii” honorowania laureatów dyplomami  przyznanych im tytułów – w różnych kategoriach, z załączonymi imiennymi listami osób lub instytucji, którym zostały one przyznane przez ową „kapitułę-widmo”. Od lat firmuje to anonimowe gremium (może to i dobrze dla jego członków) swym nazwiskiem – jako jej przewodnicząca – pani doktor nauk ekonomicznych Małgorzata Brzezińska, Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii w Łodzi, na co dzień prezes Instytutu Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi:

 

 

 Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski” (dwie pierwsze osoby) i „Talent Uczniowski” (Imienny wykaz  –  TUTAJ )

 

 

 

 

 

Nauczyciel Innowator  (Imienny wykaz  –   TUTAJ 

 

 

 

Mój Mistrz i Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego (Imienny wykaz  –  TUTAJ)

 

 

 

 

Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej  (Imienny wykaz  –  TUTAJ)

 

 

 

 

Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej i Lider w Edukacji  (Imienny wykaz  –  TUTAJ)

 

 

 

 

Mistrz Pedagogii i Złoty Certyfikat Mistrz Pedagogii  (Imienny wykaz  –  TUTAJ)

 

 

 

 

 

Ambasador  Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych  (Imienny wykaz  –   TUTAJ)

 

 

 

 

„Skrzydła Wyobraźni”   (Imienny wykaz  –  TUTAJ)

 

 

 

Kolejne serie uroczystego wręczania certyfikatów przerywane były występami artystycznymi uczniów szkół łódzkich – nie tylko szkoły muzycznej. Oto, przykładowo, dwa występy: wokalny i muzyczny – na niezbyt popularnym wśród młodzieży instrumencie:

 

 

 

 

 

 

 

Dla spełnienia podstawowego obowiązku przekazania kompletu informacji zamieszczamy wykaz osób i instytucji, którym przyznane tytuły honorowe i którym wręczano certyfikaty, dotąd niezamieszczone, których nie zarejestrowano na zdjęciach     –    TUTAJ

 

 

 

UWAGA: Redakcja przeprasza osoby, które nie znalazły się na zamieszczonych w tej relacji zdjęciach, lub które nie są zadowolone z jakości zdjęć zamieszczonych. Stało się tak z powodu awarii sprzętu

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź