Foto: www.facebook.com/people/Małgorzata-Moskwa-Wodnicka/

 

Konferencja prasowa w RMŁ: (od lewej) Aleksandra Dulas, i Małgorzata Moskwa- Wodnicka

 

 

W szkołach nie będzie już mowy o równości czy przeciwdziałaniu dyskryminacji? Małgorzata Moskwa- Wodnicka, wiceprzewodnicząca Klubu Radnych SLD na konferencji prasowej odniosła się do jednego z aspektów reformy edukacji, która na początku września weszła w życie.

 

Zostało zmienione rozporządzenie dotyczące wymogów stawianych szkołom i placówkom oświatowym. Związane jest to z usunięciem zapisu, który mówi o obowiązku prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych. Zaniepokojone tą kwestią organizacje pozarządowe wysłały w tej sprawie list do pani minister edukacji– mówiła na konferencji prasowej Małgorzata Moskwa- Wodnicka

 

Zapis o edukacji antydyskryminacyjnej – walce z uprzedzeniami ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie oraz wyznanie –  został wprowadzony w 2015 roku. Było to zgodne z ratyfikowanymi przez Polskę międzynarodowymi traktatami, takimi jak np. konwencja o prawach dziecka.

 

– Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Były niezbędne, bo problem nietolerancji wśród uczniów dotyczy wielu placówek. Dlatego razem z organizacjami pozarządowymi przygotujemy założenia do miejskiego programu przeciwdziałającemu dyskryminacji. Będę zabiegać, by znalazły się środki finansowe na ten cel – zapowiedziała Małgorzata Moskwa- Wodnicka.

 

Zajęcie miałyby rozpocząć się w przyszłym roku.

 

W konferencji prasowej uczestniczyła Aleksandra Dulas, prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk.

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

Zobacz także stronę  Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk, gdzie z okazji Światowego Dnia Antykoncepcji  (26 września) zamieszczono taką informację:

 

W 2016 roku 11.320 nastolatek w wieku poniżej 19 roku życia zostało matkami. W województwie łódzkim było to 626 dziewcząt, w tym 331 było uczennicami gimnazjum, a 130 szkoły podstawowej*. 

 

*Dane pochodzą ze strony GUSZostaw odpowiedź