Dziś „Dziennik Łódzki” zamieścił materiał autorstwa Macieja Kałacha zatytułowany „Licea w Łodzi, które dają najwyższy przyrost wiedzy! Badanie EWD 2020. Listy LO z przedmiotów humanistycznych oraz ścisłych”.

 

Zanim przytoczymy kilka fragmentów tego artykułu – małe repetytorium na temat edukacyjnej wartości dodanej (EWD):

 

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju. […] Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu).

[Źródło:http://ewd.edu.pl/]

 

Oto fragmenty artykułu Macieja Kałacha:

 

[…] Licea ogólnokształcące w Łodzi, które dają najwyższy przyrost wiedzy, poznaliśmy za sprawą nowej edycji badania EWD. Dzięki niemu ułożyliśmy listę pięciu łódzkich LO w dwóch kategoriach: z przedmiotów humanistycznych oraz z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Łódzkie licea ogólnokształcące z najwyższym przyrostem wiedzy poznaliśmy we wtorek (24 listopada).Tego dnia zajrzeliśmy w nową edycję badania tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), za lata 2018-2020.[…]

 

Upraszczając: ogólniak z wysoką EWD, ma większą szansę na wypełnienie głowy kandydata wiedzą – niezależnie od zawartości tej głowy na początku nauki w LO – niż liceum z niską EWD.

 

Edukacyjna Wartość Dodana dla ogólniaków jest obliczana na podstawie porównania wyników ze wszystkich polskich liceów.

 

Badacze wyliczają tzw. EWD trzyletnią. Zatem w najnowszym badaniu uwzględnili osiągnięcia maturzystów z liceów w latach 2018, 2019 i 2020.

 

Licea z Łodzi z najwyższą EWD. Jak je wybraliśmy?

 

EWD mierzy się w punktach. W ilustracjach do tego artykułu umieściliśmy wyniki LO z Łodzi, które uzyskały pięć najwyższych wartości EWD z przedmiotów humanistycznych, a następnie – najlepszą piątkę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. […]

 

Wybierając LO do obu piątek wzięliśmy pod uwagę tylko licea miejskie oraz dwa akademickie. Czyli takie, do których może próbować dostać się każdy kandydat – bez względu na stan portfela rodziców (dlatego z góry odrzuciliśmy prywatne), światopogląd (katolickie) oraz szczególne zdolności: sportowe czy artystyczne (stąd np. nieuwzględnianie szkół muzycznych czy plastycznych).

 

Większość polskich LO ma EWD nie wyższą niż „5” i nie niższą niż „- 5”. Jeśli liceum mieści się poza tymi wartościami (w kategorii humanistycznej albo „ścisłej”), należy do przypadków wyjątkowych. W Łodzi aktualnie takie przypadki dotyczą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Trzy z uwzględnionych przez nas LO mają „ścisłą” EWD wyższą niż „6”. […]

 

 

 

Cały artykuł „Licea w Łodzi, które dają najwyższy przyrost wiedzy! Badanie EWD 2020. Listy LO z przedmiotów humanistycznych oraz ścisłych”, w tym grafiki obrazujące (w dwu kategoriach) obszar wyników EWG, osiągniętych przez uczniów każdego z tych liceów – TUTAJ

 

x            x           x

 

 

Oto (w redakcyjnej wersji OE) „ranking” łódzkich liceów ogólnokształcących wg wyliczonych dla nich wskaźników EWG – w dwu kategoriach:

 

Według wskaźnika EWD w przedmiotach humanistycznych:

 

1.Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego – EWD: 3,3

2.II Liceum Ogólnokształcące – EWD: 1,6

3.Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej – EWD: 1,4

4.XXVI Liceum Ogólnokształcące – EWD: 1,1

5.I Liceum Ogólnokształcące – EWD: 0,9

 

 

Wd,lug wskaźnika EWD w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych:

 

1.I Liceum Ogólnokształcące – EWD: 6,8

2-3.Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej – EWD: 6,3

3-3.XII Liceum Ogólnokształcące – EWD: 6,3

4.XXVI Liceum Ogólnokształcące – EWD: 4,2

5.XIII Liceum Ogólnokształcące – EWD: 3,9Zostaw odpowiedź