Dzisiaj na stronie ŁKO, pod zakładką „Komunikaty” zamieszczono „Komunikat dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r.”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r., Kuratorium Oświaty w Łodzi przedstawia stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej i dodatkowe informacje w powyższym temacie.

 

Ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4 – 17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii w 2021 r., nie można organizować żadnych innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych.*

 

W obecnej sytuacji, kiedy wiemy już, że wypoczynek dzieci i młodzieży może odbywać się wyłącznie w formie półkolonii, Kuratorium Oświaty w Łodzi nie będzie zatwierdzać pozostałych zgłoszeń form wyjazdowych, które organizatorzy przesłali za pomocą systemu bazy wypoczynku. […] Czynny jest wyłącznie formularz dla organizatorów półkolonii

 

Nadmieniam, że zgodnie z obowiązującymi w 2021 r. „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”, będą one mogły być organizowane wyłącznie na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowo – wychowawczej,* […]

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii (obowiązujące w czasie ferii zimowych w 2021 r.) stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form półkolonii. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania. […]

 

Odnosząc się do kwestii organizacji zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, turniejów sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych informuję, że zasady organizacji tych form nie należą do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej, który określa wyłącznie zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Z poważaniem,

Łódzki Kurator Oświaty

Waldemar Flajszer

 

 

Cały „Komunikat dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r.” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

*Pogrubienia i podkreślenia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OE.Zostaw odpowiedź