Materiał, który zamieszczamy poniżej nie może zostać określony relacją, gdyż jego autor uczestniczył w opisywanym wydarzeniu jedynie fragmentarycznie – od godziny 11:45 do 13:40.

 

Nie stało się tak z powodu lekceważenia tego ewentu, ani lenistwa reportera, lecz z przyczyny, tkwiącej po stronie organizatorów. O były one takie:

 

O tym, że Łódzki Kongres Edukacyjny odbędzie się w siedzibie ŁSSE 5 marca dowiedzieliśmy się, przypadkiem, dzień wcześniej – i to od osoby, która także nie znała jego szczegółów organizacyjnych – w tym dokładnego programu. Poszukiwania na oficjalnej stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty także niewiele dały. Nic nie znaleźliśmy pod zakładką <Komunikaty>. Dopiero po kliknięciu w <Kalendarzu wydarzeń> w niebieski kwadracik w kratce daty – 5. marca – otwierała się informacja:

 

Łódzki Kongres Edukacyjny – współczesne oblicza szkoły.

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że w dniu 5 marca 2019 roku odbędzie się Łódzki Kongres Edukacyjny – współczesne oblicza szkoły.

 

Wydarzenie jest organizowane we współpartnerstwie z Łódzką Specjalna Strefą Ekonomiczną, na terenie której odbędzie się kongres.

 

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie zagadnień związanych z definiowaniem tożsamości polskiej szkoły, promocja kultury pracy szkoły opartej na wzajemnym szacunku i wspólnym dążeniu do rozwoju oraz działań nastawionych na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. [Źródło: www.kuratorium.lodz.pl]

 

 

Jak widać – nie tylko, że nie było tam linku do programu kongresu, ale nawet nie podano godziny jego rozpoczęcia.

 

Jedyną konkretniejszą informacją, pozyskaną z owego nieformalnego źródła, był wiadomość, jakoby po 12-ej na Kongresie miała wystąpić minister Zalewska. Stąd nasza decyzja, aby odbyć cząstkową hospitację tego wydarzenia właśnie w porze południowej.

 

 

 

Oto widok wielofunkcyjnej sali w budynku ŁSSE, wypełnionej gównie przez dyrektorów szkół z terenu Województwa Łódzkiego, jaki reporter OE zarejestrował po wejściu do niej, ok godz. 12-ej

 

 

Dopiero po przybyciu do siedziby ŁSSE reporter dowiedział się – pozyskawszy program Kongresu – w wersji papierowej – że rozpoczął się on ok. godziny 9-ej i że jego zakończenie planowane jest na ok. godz, 15:30. Wystąpienie min. Anny Zalewskiej przewidziano na czas 13:10 – 13:30.

 

 

Oto fotokopia programu:

 

 

 

Zanim zaprezentujemy relację z wydarzeń, w których uczestniczyliśmy, musimy podzielić się wiadomościami, jakie udało się pozyskać od jednej z uczestniczek, która była tam od początku. A zapytaliśmy ją przede wszystkim o to, co straciliśmy nie będąc podczas wystąpienia Andrzeja Waśko – literaturoznawcy, profesor nauk humanistycznych, który w roku 2007 krótko był sekretarzem stanu w MEN, aktualnie doradcy Prezydenta RP. (wystąpił: 9:30 – 10:00)

 

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Profesor Andrzej Waśko

 

Otrzymaliśmy od niej jej notatki poczynione podczas tego wykładu. Poniżej prezentujemy ich fragmenty:

 

O uczniach: „Nie wiemy jaka będzie przyszłość. Pewne jest to co było i to trzeba przekazywać dzieciom. Bezpieczne jest opierać się na przeszłości. Tolerancja – musi być jej właściwe rozumienie, oddzielanie tego co pożyteczne od tego co szkodliwe. Tolerancja nie może być akceptacją postaw szkodliwych.”

O nauczycielach: „Co najmniej od 200 lat autorytet zawodowy nauczyciela był respektowany. Szkoły wykształciły wiele pokoleń. Uczniowie chodzili na groby ich nauczycieli i składali kwiaty. Dziś – nauczyciele są najbardziej poszkodowani.

Zmiany transformacyjne są ponowoczesne. (rewizje zakorzenionych autorytetów – lata 90-e) Dekonstrukcja – a: rodziny, b:nauczyciela. BUNT RZECIWKO SZKOLE AUTORYTARNEJ.

Reforma? – niekontrowersyjna! To powrót do TRADYCJI SZKOLNEJ, rekonstrukcja ładu aksjologicznego. NIE WOLNO SIĘ EKSCYTOWAĆ MITEM XXI WIEKU.

 

 

Danuta Sterna

 

W chwili wejścia reportera dobiegał końca, już drugi tego dnia (pierwsza część – 10:00 – 10:40), wykład  Danuty Sterny – ekspertki CEO, zatytułowanySamosterowny uczeń – jak spowodować, aby uczeń kontrolował swoje zachowania i swój proces uczenia się”.

 

 

 

Udało nam się jeszcze sfotografować jeden z ostatnich slajdów, którymi wspierała się wykładowczyni. (wyjątkowo nie ilustrowanych charakterystycznymi rysunkami „ludzików” jej autorstwa.

 

 

 

Małgorzata Taraszkiewicz

 

Pozostawimy bez recenzji trwający ponad godzinę wykład Małgorzaty Taraszkiewicz, który w programie – nie wiedzieć czemu – określono „warsztatem”, a który został zatytułowany: „Brakujące ogniwo edukacji w szkole – warsztaty efektywnego uczenia się”.

 

 

Około godziny 13:30 zaczęło się nerwowe wyczekiwanie na „gwóźdź programu” – na Gościa z Ministerstwa. Przygotowany wcześniej bukiet został wyjęty z wazonu i wytypowana wizytatorka ŁKO trzymała go w pogotowiu, aby w odpowiedniej chwili podać go kuratorowi Wierzchowskiemu.

 

 

I wreszcie jest! Co prawda nie minister Anna Zalewska, ale zawsze ta najważniejsza wiceminister: Sekretarz Stanu w MENMarzena Machałek.

 

 

Oto moment, uwiecznianego przez fotoreporterów, powitania pani wiceminister przez kuratora dra Grzegorza Wierzchowskiego.

 

 

Chwilę później wiceminister Marzena Machałek stanęła za mikrofonem i przemówiła – cytujemy fragmenty, które uznaliśmy za warte upowszechnienia – z zapisu na dyktafonie:

 

 

[…] Przypominam sobie jak z panem profesorem Andrzejem Waśko projektowaliśmy jak ma wyglądać polska szkoła. […] Dzisiaj w jakimś stopniu mamy okazję ją reaktywować.[…] Mówiliśmy wtedy, że polska szkoła ma uczyć młodego człowieka kim jest, zakorzenienia tożsamości, a z drugiej strony przygotowywać do życia we współczesności. […] I taką szkołę staramy się tworzyć z Państwem i dzięki Państwu. […] Szanowni Państwo. Mogłabym jeszcze długo opowiadać o zmianach w podstawach programowych – to wielka praca kształcenia ogólnego, ale też chcę powiedzieć, że szkoła nowoczesna, to taka, która ma takie programy, jak tablica interaktywna, Internet, nowoczesne nauczanie języków obcych. Czyli, z jednej strony – tradycja, budowanie tożsamości narodowej, z drugiej strony – nowoczesność – nowoczesna szkoła ogólnokształcąca i szkoła przygotowująca do nauki. […] Mogę obiecać, że będziemy dalej ciężko pracować i że będziemy otwarci na uwagi, które będą od Państwa płynąć. […]

 

 

Po takim wystąpieniu uznaliśmy, że bez większej straty możemy zrezygnować z dwu ostatnich punktów programy Kongresu („Jak nadać sens pracy domowej” i panelu dyskusyjnego „Co zrobić, aby aby uczniowie w szkole uczyli w szkole się skutecznie i z przyjemnością”) i opuściliśmy salę „po angielsku”.

 

Osoby spragnione autoryzowanej przez organizatora relacji z tego wydarzenia zapewniamy, że w najbliższych dniach (może nawet jeszcze w tym tygodniu) odpowiednie służby kuratoryjne zamieszczą na oficjalnej stronie ŁKO relację z Kongresu i galerię (nieopisanych) zdjęć.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź