Dziś w siedzibie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi odbyła się uroczystość przyjęcia tej placówki do elitarnego Klubu Przodujących Szkół. W szkolnej Sali Bankietowej, zaaranżowanej z tej okazji na salę konferencyjną, zgromadzili się przybyli na tę okoliczność goście, nauczyciele i uczniowie.

 

1

 

Wśród gości zwracała uwagę obecność przedstawicieli Parlamentu, w osobach: senatora Ryszarda Bonisławskiego            i posłanki na Sejm RP Elżbiety Królikowskiej-Kińskiej, a także reprezentującej Władze Miasta Łodzi dyrektorki Wydziału Edukacji Beaty Jachimczak. Nie mogłaby się ta uroczystość odbyć bez reprezentantki władz Krajowego Stowarzysze- nia Pomocy Szkole w osobie jego przewodniczącej pani Zofii Grzebisz-Nowickiej i przewodniczącego Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole pana Jana Bodo-Kaftańskiego. Przybyli także: dyrektorka OKE Danuta Zakrzewska        i dyrektor ŁCDNiKP Jan Moos, a także przedstawiciele Rady Osiedla „Katedralna” i Szkolnej Rady Rodziców.

 

 

2

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektorkę ZSG panią mgr inż. Małgorzatę Gosławską,

 

Po niej inicjatywę przejęli przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Najpierw głos zabrał pan Jan Bodo-Kaftański, który odczytał tekst laudacji, uzasadniającej włączenie tej szkoły do Klubu Przodujących Szkół. Klub Przodujących Szkół to ogólnopolski ruch społeczny działający w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Inicjatorem jego powstania w 1986 był profesor Mikołaj Kozakiewicz. Klub zrzesza placówki które osiągają sukcesy organizacyjne, dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Aby zostać jego członkiem, szkoła musi wykazać w opisanym w regulaminie postępowaniu, że jest wyróżniającą się placówką, wspomagającą rozwój swoich uczniów. Warto dodać, że ZSG w Łodzi został przyjęty jako 221 placówka w skali kraju, że z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, jak dotąd, należały do niego tylko 4 licea (I, XV, XXVI i XXXI LO) i jeden zespół szkół zawodowych: Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich.

 

3

 

Kulminacyjnym punktem uroczystość było wręczenie przez przewodnicząca KSPS panią Zofię Grzebisz-Nowicką dyrektorce ZSG pani Małgorzacie Gosławskiej dokumentu, potwierdzającego przyjęcie ZSG do społeczności polskich szkół, które w swej pracy – między innymi: zapewniają warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju, Europy, motywują nauczycieli i uczniów do mistrzostwa osobistego, umożliwiają wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, realizują autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz korzystają z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwijają zainteresowania i zdolności swych uczniów.

 

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany przez uczniów, a następnie odwiedzili pomieszczenia szkolne, w których trwały doroczne wystawy i konkursy, poprzedzające okres świąteczny. Były to wystawy nakrywania stołów – w trzech kategoriach: stoły świąteczne, stoły okolicznościowe i stoły niekonwencjonalne. Trwał także konkurs „Najlepszy barman szkoły” oraz konkurs kulinarny „Prezentacja jednego talerza” i prezentacja „Carvingowe dekoracje”. W jednej z sal można było obejrzeć prezentacje w ramach uczniowskich projektów szukania inspiracji w sztuce „Akcja-inspiracja.

 

 

Oto fotoreportaż z niektórych tych przedsięwzięć:

 

31

  Konkurs „Najlepszy barman szkoły”

 

15

Wystawa stołów świątecznych

 

 

17

Z wystawy stołów okolicznościowych: przykład 1

 

 

18

Z wystawy stołów okolicznościowych: przykład 2

 

 

42

Z wystawy stołów niekonwencjonalnych. Przykład 1

 

 

41

Z wystawy stołów niekonwencjonalnych. Przykład 2

 

 

43

Z wystawy stołów niekonwencjonalnych. Przykład 3

 

 

11

W oczekiwaniu na ocenę w konkursie „„Prezentacja jednego talerza”

 

 

13

„Akcja-inspiracja”- poszukiwanie twórczych inspiracji w sztuce. Prawie jak francuscy impresjoniści…

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź