W dniach 16 – 18 maja 2014 r  w Centrum Widowiskowo – Konferencyjnym „Lutnia” w Łodzi (WSP) w ramach Polskich Dni Montessori odbywa się konferencja pt. „Język oknem na świat. Edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori”. Uczestniczy w niej ok. 300  pedagogów, nauczycieli przedszkoli, szkół i uczelni wyższych oraz studenci –  zainteresowani pedagogiką Marii Montessori. Wśród nich w konferencji uczestniczą także goście honorowi z kraju i zagranicy:

dr Gudula Meisterjahn-Knebel – prezydent Montessori – Europa;

prof. Harald Ludwig – emerytowany profesor Uniwersytetu w Münster, wybitny niemiecki pedagog montessoriański,

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń – kierownik Katedry Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego;

 

Konferencja połączona jest z obchodami  20–lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

 

 0

 

 

Organizatorem tego wydarzenia, przy współpracy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, jest Polskie Stowarzyszenie Montessori, które ma swą siedzibę w Łodzi i którego współzałożycielką i aktualnym prezesem jest łodzianka, starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej UŁ –  mgr Małgorzata Miksza. Organizatorzy postawili przed Polskimi Dniami Montessori następujące cele:

  • podkreślenie znaczenia komunikacji językowej we współczesnej edukacji dzieci i młodzieży oraz ukazanie zagrożeń w rozwoju językowym człowieka wynikających m.in. z wpływów współczesnej kultury popularnej;
  • uwypuklenie roli mowy, języka pisanego, czytania i gramatyki w systemie edukacji M. Montessori w domu i placówkach Montessori;
  • podkreślenie znaczenia metodyki edukacji językowej w pedagogice Montessori w konfrontacji ze współczesnymi metodami nauki pisania i czytania oraz nauczania gramatyki;
  • zaprezentowanie pomocy i ćwiczeń rozszerzających i wzbogacających edukację językową w  ramach wszystkich obszarów edukacji montessoriańskiej w rozwoju dziecka;
  • zacieśnienie i nawiązanie kontaktów w środowisku montessoriańskim.

 

Oto najważniejsze wydarzenia pierwszego dnia łódzkiej konferencji:

 

Wszystkich przybyłych na konferencję, a szczególnie gości z Niemiec, Holandii, a także przedstawicieli współorganiza- torów i sponsorów powitała prezes PSM Małgorzata Miksza.

 

1

 

Pierwszym akcentem konferencji był występ dzieci z Przedszkola Montessori nr 220 w Łodzi.

 

???????????????????????????????

 

3b

 

???????????????????????????????

 

3d

 

Pierwszy referat, wprowadzający w problematykę Dni Montessori, zatytułowany „Język i świat” wygłosił  prof. dr hab. Marek Cybulski – do niedawna kierownik Katedry Historii Języka Polskiego UŁ.

 

???????????????????????????????

 

Kolejnym był wykład na temat „Kształcenie mowy i kształcenie językowe w pedagogice Marii Montessori z przykładami z praktyki szkolnej”, który w towarzystwie tłumaczki wygłosiła dr Gudula Meisterjahn-Knebel ( Niemcy)

 

???????????????????????????????

Dr Gudula Meisterjahn-Knebel, prezydent Montessori – Europa (po prawej stronie) 

 

Przed przerwą przedstawicielka wydawnictwa „Palatum” poinformowała o premierze najnowszego produktu tej firmy, jakim jest pierwsze polskie wydanie książki Marii Montessori „Odkrycie dziecka” . Książka, zanim trafi do powszechnej sprzedaży,  była już dostępna  w kuluarach konferencji.

 

 8

Przedstawicielka Wydawnictwa „Palatum” prezentuje nam nowowydaną książkę.

 

Po przerwie wysłuchano kolejnego wykładu, który nosił tytuł „Rozwój mowy i koncepcja edukacji językowej w poglądach Marii Montessori”, który wygłosiła pani prezes PSM Małgorzata Miksza.

 

???????????????????????????????

 

Dalej realizowano przygotowany na dzisiejsze popołudnie i wieczór program, w którym znalazł się jeszcze jeden wykład Patricii Wallner (Holandia), zatytułowany „Język – oknem na świat; konstrukcja okna”. Pierwszy dzień konferencji zakończył występ  Nauczycielskiego Teatru Ślimaczego z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi z przedstawieniem „Zbuntowany Kapturek”.

 

 Program Polskich Dni Montessori

 

 

 

 

 Komentarze niedostępne