W minioną środę, 19 października, w  Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie k/Łodzi odbyła się I Łódzka Regionalna Konferencja Rad Rodziców. Było to jedno z 16 takich regionalnych spotkań, organizowanych w każdym województwie przez urzędy wojewódzkie i/lub kuratoria oświaty – z inicjatywy (powstałej w roku 2006 !) Fundacji Rodzice Szkole.

 

11_101

Wojciech Starzyński zabrał głos na I Łódzkiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców.

 

Prezesem Zarządu Fundacji  jest Wojciech Starzyński – Założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Trzeba tu jeszcze dodać, że Fundacja ta już w lipcu br. nawiązała bliską współpracę z MEN – 15 lipca jej przedstawiciele spotkali się z minister Anną Zalewską i ustalili plan współdziałania.

 

 

Oto obszerne fragmenty komunikatu o I Łódzkiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców, jaki zamieszczono na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty:

 

konf-rad-rodzicow-do-publikacji

 

Uczestnicy środowego spotkania dyskutowali o kompetencjach rad rodziców oraz ich roli w realizacji działań wychowawczo-edukacyjnych szkoły.

 

Łódzka konferencja to trzecia z cyklu 16., które w ramach programu „Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy” odbędą się w poszczególnych województwach do końca lutego 2017. Zorganizowali ją wojewoda łódzki, łódzki kurator oświaty oraz fundacja „Rodzice Szkole”. Uczestniczyło w niej blisko 200 przedstawicieli rad rodziców ze szkół z naszego regionu.

 

Spotykamy się w bardzo ważnym dla polskiej oświaty momencie, w trakcie reformy edukacjipowiedział na powitanie kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. – Takie konferencje są potrzebne, aby głos rodziców wybrzmiał, aby zajęli oni w systemie edukacji należne miejsce – dodał kurator. […]

 

konf-rad-rodzicow-do-publ-2

Zamyśleni czy … smutni?

 

 

Podczas konferencji omówione została rola rodziców w systemie oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w tworzeniu i realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych placówek. Uczestnicy postulowali stworzenie przejrzystych regulacji prawnych dotyczących polityki finansowej rad rodziców. Wskazywano także na potrzebę podjęcia działań zmierzających do zwiększenia świadomości uprawnień jakie przysługują radom.

 

W drugiej części spotkania przypomniano najważniejsze informacje prawno-organizacyjne dotyczące zakładania i funkcjonowania rad rodziców. Zapoznano także uczestników z postulatami zawartymi w stanowisku przyjętym podczas ogólnopolskiej konferencji, która miała miejsce w siedzibie Sejmu Rzeczypospolitej w kwietniu br.

 

Organizatorzy zaprosili zebranych na Zjazd Założycielski Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców, który został zaplanowany na 27 listopada 2016 r. w auli Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Link do zaproszenia na zjazd.

 

 

Źródło (tekst i zdjęcia): www.kuratorium.lodz.pl

 

 

 

Przeczytaj także:

Spotkania w Łodzi i Poznaniu

 Zostaw odpowiedź