Uruchomienie wspólnych punktów konsultacyjnych poradnictwa zawodowego dla uczniów i ich rodziców zakłada podpisane we wtorek porozumienia pomiędzy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi.

 

 

Więcej można o tym przedsięwzięciu przeczytać na portalu Oświata ABC, prowadzonym przez firmę Wolters Kluwer

 

 Komentarze niedostępne