Dzisiejsza Łódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 odbyła się w zabytkowym budynku szkolnym przy ul. Sterlinga. W latach 2012 – 2014, pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków, kosztem prawie 3 mil. zł. przeprowadzono tu renowację elewacji tego, powstałego przed prawie dziewięćdziesięciu laty , obiektu. Jest on obecnie siedzibą dwu szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum Nr 1 im. Bolesława Chrobrego.

 

2

 

To społeczność tej ostatniej szkoły przyjmowała przybyłych na tą uroczystość gości: przedstawicieli władz miasta, kuratorium, placówek doskonalenia nauczycieli i innych instytucji, a także dyrektorów szkół, uczniów i ich rodziców.

 

1

 

Występując w roli gospodarza placówki, wszystkich obecnych na uroczystości powitał dyrektor gimnazjum – Bogusław Olejniczak, który powiedział: „Witając w progach szkoły, chciałbym Was prosić: przyjmijcie od całej społeczności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Bolesława Chrobrego gorące, serdeczne pozdrowienia. Kłaniam się Wam nisko!”

 

4a

 

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych zebrani odśpiewali, wraz z chórem uczniów SP Nr 1 i PG Nr1 Hymn Polski. Śpiewano nie jak to najczęściej bywa, tylko pierwszą zwrotkę i refren, lecz cztery, aż do „Już tam ojciec do Swej Basi cały zapłakany…”

 

5

 

Dalszym przebiegiem uroczystości kierowała Beata Jachimczak – dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, która w imieniu organizatorów witała VIP-ów. Nie była to długa lista, gdyż wbrew wcześniejszym prognozom, posłowie i radni nie dopisali. Być może stało się tak, mimo bliskiej już kampanii wyborczej do samorządów, gdy dotarła do nich informacja, iż podczas inauguracji zabiorą głos jedynie dwie osoby: Prezydent m. Łodzi i Kurator Oświaty. I tak się stało, z tym, że w imieniu Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej i Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego wystąpił wicekurator Konrad Czyżyński.

 

Jednak najważniejszą (z punktu widzenia OE) częścią tej uroczystości było uhonorowanie dyrektorów szkół, których uczniowie lub absolwenci uzyskali w ubiegłym roku szkolnym najwyższe wyniki w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, listami gratulacyjnymi. Listy wręczali i z wyróżnionymi fotografowali się: pani prezydent m. Łodzi Hanna Zdanowska i wiceprezydent Krzysztof Piątkowski .

 

Jako pierwszym listy gratulacyjne wręczono dyrektorom szkół podstawowych – najlepszych w sprawdzianie szóstoklasistów. Byli to:

 

6

Agnieszka Błażejczyk – dyrektor SP Nr 34 im. Leona Kruczkowskiego
Paweł Miszczak – dyrektor SP Nr 44 im. prof. Jana Molla
Dorota Pocheć – dyrektor SP Nr 120 im. Konstytucji 3 Maja
Magdalena Janowska – dyrektor SP Nr 172 im. Stefana Banacha w Łodzi

 

Kolejną grupą wyróżnionych byli dyrektorzy gimnazjów, których uczniowie klas trzecich zdali najlepiej egzamin gimnazjalny:

 

7

Bogusław Olejniczak – dyrektor PG Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego
Zofia Franek – dyrektor PG Nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi
Anna Stelmasiak – dyrektor PG Nr 22 im. Jerzego Kukuczki
Maria Giełzak – dyrektor PG Nr 29 im. Ks. Jana Twardowskiego

 

Następnie o wystąpienie w celu odebrania listów gratulacyjnych poproszone były dyrektorki trzech liceów ogólnokształ- cących, w których egzamin maturalny zdali wszyscy przystępujący do niego absolwenci. Były to panie:

 

8

Ewa Wojciechowska – dyrektor I LO im. Mikołaja Kopernika
Barbara Górska – dyrektor XIII LO im. Marii Piotrowiczowej
Ewa Łoś – dyrektor XXXI LO im. Ludwika Zamenhoffa

 

Korowód wyróżnianych zakończyły dyrektorki Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, których absolwenci techników zdali najlepiej maturę. Listy gratulacyjne odebrały:

 

9

Henryka Michalska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
Monika Michalik – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
Julitta Rosa – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13

 

Na tym zakończyła się część oficjalna. Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpili uczniowie PG Nr 1, wspierani śpiewającymi uczniami SP Nr 1. Oto zdjęcia, ilustrujące te występy:

 

12

 

13

 

14

 

15

 

Gdy wybrzmiały ostatnie dźwięki radosnego w swej formie i treści programu wszystkim jego wykonawcom podziękowała dyrektor Jachimczak, zaś dyrektor Olejniczak dziękował wszystkim, którzy mieli swój wkład w przygotowanie tej uroczystości oraz zaprosił zebranych na poczęstunek.

 

16

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź