Wczoraj, na internetowej stronie KOWEZiU, pojawił się poniższy komunikat:

 

Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – III edycja, organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Szkoła

Celem konkursu trwającego od listopada 2014 roku było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających najwyższą jakość i efektywność we współpracy w kształceniu zawodowym. Szkoły miały pokazać, jak ich współpraca z wybranym pracodawcą wpływa na poprawę jakości kształcenia zawodowego, jak wspólnie reagują na potrzeby rynku pracy, planują kierunki rozwoju placówki itp. Zależało nam na opisach przedsięwzięć nowatorskich, innowacyjnych, aktualnych i efektywnych.

 
Oto lista laureatów:

 

Turystyka i hotelarstwo
Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

 

Gastronomia i produkcja spożywcza
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

 

Branża ekonomiczno-finansowo-biurowa
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu

 

Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane
Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

 

Branża elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczna
Technikum Mechaniczne Nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

 

Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
brak zgłoszeń

 

Transport i gospodarka magazynowa
Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Porębie

 

Branża chemiczna, ceramiczna i szklarska
brak zgłoszeń

 

Branża poligraficzno-drukarska i papiernicza
brak zgłoszeń

 

Branża mechaniczna
Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

 

Branża rolno-hodowlana
brak zgłoszeń

 

Leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska
Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

 

Branża medyczno-społeczna oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
brak zgłoszeń

 

Branża fryzjersko-kosmetyczna
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

 

Branża artystyczno-muzyczna
Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie

 

Branża włókienniczo-odzieżowa i skórzana
Technikum Nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

 

Nagrodzonym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom zostaną wręczone statuetki. Informację o miejscu i terminie gali zamieścimy w najbliższym czasie.

 

Źródło: www.koweziu.edu.plZostaw odpowiedź