15575593-lots-of-fuus-people-protesting-a-group-of-people-protesting--Stock-Photo

Foto: www.google.pl

 

LIST OTWARTY NAUCZYCIELI PRZECIWKO MANIPULOWANIU NAJNOWSZĄ HISTORIĄ POLSKI

 

Rzetelna wiedza i postawa szacunku dla człowieka są najważniejszymi aspektami nauczania i wychowania. Dużą rolę w ich kształtowaniu odgrywa edukacja historyczna, a szczególnie wiedza o wydarzeniach, które są cezurą w historii świata i rzutują na współczesność. Takim wydarzeniem była zagłada Żydów. Jej bezprecedensowość i tragizm wymagają szczególnego namysłu i rozwagi w formułowaniu wypowiedzi na ten temat.

 

My nauczyciele, wykonujący zawód zaufania społecznego, jesteśmy głęboko poruszeni i zaniepokojeni publicznymi wystąpieniami wysokiej rangi urzędników państwowych o wojennych i powojennych wydarzeniach z historii Polski.[…]

 

 

Pełna treść listu oraz możliwość podpisania się pod tą petycją   –  TUTAJ

 

 

Źródło:www.petycjeonline.com

 Zostaw odpowiedź