Jest takie przysłowie, że „lepiej późno niż wcale”. Dlatego „Obserwatorium Edukacji”, choć z ośmiodniowym „poślizgiem” czasowym, publikuje ostatni list Marka Michalaka, zamieszczony na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Dziecka 14 grudnia – w dniu, w którym jego następca – Mikołaj Paweł Pawlak złożył w Sejmie ślubowanie i tym samym objął urząd Rzecznika Praw Dziecka.

 

Foto:www.brpd.gov.pl

 

Marek Michalak z dziećmi. Takiego Rzecznika będziemy pamiętali…

 

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

W dniu dzisiejszym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje ślubowanie od mojego następcy i tym samym dobiegła końca moja ponad dziesięcioletnia misja Rzecznika Praw Dziecka IV i V kadencji.

 

Z dumą i satysfakcją mogę powiedzieć, że ostatnia dekada to czas, w którym sytuacja polskich dzieci uległa znaczącej pozytywnej zmianie. Ich prawa są przez dorosłych coraz powszechniej znane i przestrzegane, coraz rzadziej kwestionowane, zaś sami najmłodsi dysponują znacznie większą wiedzą i świadomością w tym obszarze. Za szczególny sukces uważam stale malejący poziom akceptacji zjawiska przemocy w wychowaniu, jednak przypominam, że nic nie jest dane raz na zawsze. Walka z przemocą wobec dzieci wymaga stale naszej uważności, determinacji i działania.

 

Jestem dumny, że miałem w tym swój udział, a podejmowane inicjatywy były wspierane przez szerokie grono osób – naukowców, specjalistów w swoich dziedzinach, społeczników, działających w organizacjach pozarządowych, pracowników i współpracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka – zaangażowanych całym sercem w pracę na rzecz młodych ludzi.[…]

 

Rzecznikowi Praw Dziecka VI kadencji Panu Mikołajowi Pawlakowi życzę wielu dobrych inicjatyw i determinacji w obronie praw najmłodszych obywateli, gdyż oni bardzo potrzebują obrońcy swoich praw człowieka.

 

Trwa jeszcze Rok Ireny Sendlerowej, która mówiła i swoim życiem udowadniała, że każdemu tonącemu należy zawsze podać rękę. Niech trwa wiecznie, a Jej mądrość determinuje nas wszystkich w działaniu na rzecz praw dziecka, szerzej praw człowieka.

 

Z wyrazami szacunku
Marek Michalak

 

 

Pełna wersja listu – plik PDF    –    TUTAJ

 

 

 

Komentarz redakcji „Obserwatorium Edukacji”:

 

Panie Marku! Od teraz jest Pan dla nas, jak ten wzorzec metra w Sèvres, wzorcem Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkich, którzy chcieliby mieć z Panem, Markiem Michalakiem bliższy kontakt odsyłamy na Jego fejsbukowy profil   –  TUTAJZostaw odpowiedź