„Obserwatorium Edukacji” sprzeniewierzyło by się swojej misji, gdyby nie odnotowało reakcji MEN na wczorajszy komunikat władz ZNP w sprawie ogłoszenia terminu ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Bo wszak nie można inaczej zinterpretować tego, że właśnie wczoraj na stronie MEN pojawił się list minister Zalewskiej do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty.

 

Foto: www.google.pl

 

Oto jego co bardziej „smakowite” fragmenty (wybór i „wytłuszczenia”redakcji):

 

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

 

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.[…]

 

Rok 2017 to intensywny, ale i niezwykle istotny czas dla polskiej edukacji, w którym zaplanowałam szereg kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania oświaty.[…]

Od 1 września br. przygotowane na jej bazie programy nauczania będą obejmowały uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia. W powstanie nowej podstawy programowej zaangażowani byli eksperci – praktycy i akademicy, profesjonaliści, osoby z dużym doświadczeniem. Obecnie pracują oni nad podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych.[…]

 

Aby w jak najlepszy sposób przygotować kadrę pedagogiczną do realizacji nowej podstawy programowej wypracowaliśmy model doskonalenia nauczycieli opierający się na materiałach przygotowanych wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Obecnie organizowane są konferencje z zakresu nowej podstawy programowej dla konsultantów oraz doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. […]

 

W ramach opublikowanych ustaw oświatowych w ministerstwie trwają prace związane z kolejnymi rozporządzeniami (wymieniono 7) obejmującymi szczegółowe zapisy dotyczące zmian w systemie edukacji.[…]

 

Wśród priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej chciałabym wymienić działania na rzecz zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej szkole. […]

 

W tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja Państwa wynagrodzeń. Natomiast już w kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażę harmonogram podwyżek dla nauczycieli. […]

 

Chciałabym dodatkowo zwrócić uwagę na to, że w zakresie wprowadzania reformy przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków z tym związanych.[…]

 

Pragnę podkreślić, że jednym z głównych założeń zmiany ustroju szkolnego jest złagodzenie skutków niżu demograficznego, w wyniku którego w ostatnich kilku latach ponad 45 tys. nauczycieli straciło pracę.[…]

 

Wdrażanie reformy w edukacji to długoletni proces, w którym konieczna jest bliska współpraca wszystkich środowisk zainteresowanych zmianami w systemie oświaty, w szczególności dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców. Chcemy być z Państwem.[…]

 

Bardzo liczę na Państwa pomoc we wspólnej pracy na rzecz dobrej szkoły.

 

     Z wyrazami szacunku

         Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

 

Pełny tekst listu*   –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

*Można go sobie wydrukować (koniecznie na kolorowej drukarce) i wywiesić w pokoju nauczycielskim…

 

 

Posługując się słowami, najczęściej w ostatnich dniach wypowiadanymi przez kandydata Rządu Polskiego na szefa Rady Europejskiej – Jacka Saryusz-Wolskiego: no comment!Zostaw odpowiedź