Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego powołał Akademię Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej.

 

Foto:www.facebook.com/bozena.bedzinskawosik

 

Na inauguracyjne spotkanie dyrektor  Janusz Moos zaprosił szefów łódzkich szkółwytypowanych w wyniku pogłębionej analizy działalności zarządczej”:

 

Bożenę Będzińską-Wosik – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi,

Bogumiłę Cichacz – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego,

Krzysztofa Durnasia – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Mariana Piechala,

Elżbietę Jurek – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego,

Pawła Miszczaka – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla

Wiesławę Sobczyk – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II.

 

Rozmawiano o szkole proinnowacyjnej – przyjaznej, otwartej, twórczej i uczącej się, jej klimacie pedagogicznym, stymulatorach procesów edukacyjnych, optymalizacji organizacji pracy oraz o „ogranicznikach innowacji”, czyli tym wszystkim, co przeszkadza kreatywnemu dyrektorowi stworzyć prawdziwą „szkołę XXI wieku”. A także o pracach domowych, edukacji artystycznej, technologii informacyjnej, proinnowacyjnych nauczycielach, wspierających szkołę rodzicach…
 

To na początek, gdyż jak podkreślił dyr. Janusz Moos, ideą Akademii jest jej otwartość, zarówno jeśli chodzi o podejmowaną problematykę, jak i o skład personalny. Grono łódzkich Twórczych Dyrektorów Szkoły Podstawowej będzie się zatem sukcesywnie powiększać.
 

Podczas tej krótkiej rozmowy pokazaliśmy klimat szkoły ukierunkowanej na uczenie się w różnych sytuacjach – stwierdził dyr. Janusz Moos, podsumowując spotkanie. – I to jest najpiękniejsza sprawa!”
 

Pełny zapis rozmowy zostanie opublikowany  w najbliższym numerze  periodyku „Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji”.

 

Źródło: www.facebook.com/bozena.bedzinskawosikZostaw odpowiedź