Zbliża się ku końcowi pierwszy tydzień wakacji. Zgodnie z zapowiedzią także „Obserwatorium Edukacji” działa w wakacyjnym trybie. Nie uznaliśmy, że usprawiedliwiają zakłócanie błogiego relaksu Naszym Czytelnikom takie ministerialne news’y, jak informacja że w okresie od 30 maja do 30 czerwca 2014 r. zostały przeprowadzone 64 konferencje dla dyrektorów szkół podstawowych na temat „Podręczniki i materiały edukacyjne. Zmiany planowane od roku szkolnego 2014/2015″, ani o tym, że minister Kluzik-Rostkowska wystąpiła w Krakowie na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Nawet fakt ogłoszenia 2 lipca przez tą że minister podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015. wydał się zbyt mało ważki, aby zaprzątać tym Państwa głowy, poddawane wakacyjnemu resetowi. Także wczoraj zamieszczona informacja o dwudniowej (3 – 4 lipca) konferencji „INSPIR@CJE 2014 – jak uczynić polską szkołę jeszcze lepszą?” pewnie nie byłaby sama w sobie uzasadnieniem powstania tego materiału.

 

Prawdziwym powodem jego zamieszczenia  jest poinformowanie naszych wiernych Czytelników o publikacji IBE pt. Raport o stanie edukacji 2013 – Liczą się nauczyciele”, Oto fragment informacji, jaką o raporcie zamieszczono na stronie  eduentuzjaści.pl:

 

 

Jak uczą nauczyciele przedmiotowi?

 

W raporcie znajdziemy portrety nauczycieli wybranych przedmiotów: polonistów, matematyków, nauczycieli języków obcych, historyków, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Jest tu więc pięć dyscyplin, które stanowią trzon edukacji na wszystkich etapach kształcenia. Materiału do badań i analiz dostarczyły przede wszystkim obserwacje lekcji oraz wywiady z nauczycielami i uczniami. Dzięki nim powstał bardzo ciekawy ogląd różnych stylów pracy i metod osiągania dydaktycznych celów.

 

Każdy rozdział próbuje odpowiedzieć na podobne pytania dotyczące procesu dydaktycznego i form pracy z uczniami: jak nauczyciele planują proces dydaktyczny, jak kształcą umiejętności przedmiotowe, z jakich środków dydaktycznych korzystają, jakie metody i formy wykorzystują w pracy, jak przebiegają procesy komunikacyjne w klasie, jak oceniają uczniów, co postrzegają jako swoją porażkę, a co jako zawodowy sukces.

 

Metody i formy nauczania na lekcjach matematyki

 

Ponieważ matematyka była obszarem wiodącym w PISA 2012 i odnotowała znaczący wzrost poziomu kompetencji uczniów, warto zobaczyć, jak rysuje się portret nauczycieli tego przedmiotu przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Pracownię Matematyków IBE: „Szkoła samodzielnego myślenia”, „Nauczanie matematyki w gimnazjum”, „Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego”.

 

Matematyka powszechnie uważana jest za jeden z trudniejszych przedmiotów. Dlatego tak ważne są pytania o najbardziej efektywny sposób jej nauczania i o jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodu nauczyciela tego przedmiotu.

 

Umiejętności złożone stanowią sens i cel nauczania matematyki. Jak wynika z badań, nauczyciele matematyki nie mają trudności z nauczaniem procedur, jednak często są bezradni przy nauce tworzenia strategii rozwiązywania problemów i prowadzenia rozumowań. Wolą szybko wejść na ścieżkę wyjaśniania uczniom, jak należy rozwiązać dane zadanie.

 

Obserwacje lekcji wskazują, że nauczyciele zajmują się niemal wyłącznie prostymi umiejętnościami narzędziowymi. Niewiele proponowanych przez nich zadań wymaga mniej typowych zastosowań poznanych wzorów czy łączenia ze sobą rożnych umiejętności szczegółowych, a uczniowie bardzo rzadko mogą podczas lekcji zobaczyć kilka sposobów rozwiązania tego samego problemu. Uczniowie rzadko mieli też okazję do ćwiczenia umiejętności tworzenia własnej strategii rozwiązania problemu, a to jedna z ważniejszych umiejętności, obok rozumowania i argumentacji. Te zaś umiejętności są blokowane przez nauczycieli matematyki mających tendencję do zadawania zbyt szczegółowych pytań pomocniczych i podpowiedzi. Uczeń nie ma więc szans stać się odkrywcą rozwiązania, jest jedynie wykonawcą prostych instrukcji, prowadzonym do sposobu rozwiązania wybranego przez nauczyciela.

 

Cały raport do ściągnięcia  TUTAJ

 

Źródło: www.eduentuzjasci.pl

 

 

 

 

 

 Komentarze niedostępne