Na „Serwisie Samorządowym PAP” zamieszczono dzisiaj (22 maja 2023 r.) informację o ważnej dla każdej  nauczycielki i każdego nauczyciela sprawie. Oto jej fragmenty:

 

ZNP i Lewica złożyli petycję do marszałek Sejmu ws. projektu dotyczącego podwyżek dla nauczycieli

 

Petycję do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pilne skierowanie do prac legislacyjnych projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, zakładającego zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc., złożyli w poniedziałek ZNP i klub Lewicy.

 

Screen z materiału filmowego na stronie ZNP[www.znp.edu.pl]

 

 

O złożeniu petycji adresowanej do marszałek Sejmu Elżbiety Witek poinformował prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz na wspólnej z posłami Lewicy konferencji prasowej w Sejmie.

 

Prezes ZNP przypomniał, że pod koniec marca w Sejmie złożony został przez posłów Lewicy, KO i Polski 2050 projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, przygotowany przez związek. Zaproponowano w nim podniesione o 20 proc. średnie wynagrodzenie nauczycieli, co skutkowałoby podwyższeniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. […]

 

Zgodnie z projektem nowe średnie wynagrodzenie nauczycieli od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ma wzrosnąć o 20 proc. Podwyższone wynagrodzenie ma być wypłacone nauczycielom nie później niż do 30 września 2023 r., z wyrównaniem od 1 lipca 2023 r. Aby podwyżka była możliwa, w projekcie zapisano zwiększenie subwencji oświatowej o 3 mld 5,8 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych. […]

 

 

 

 

Cały tekst „ZNP i Lewica złożyli petycję do marszałek Sejmu ws. projektu dotyczącego podwyżek dla nauczycieli”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło:  www.samorzad.pap.pl

 

 

 

 

Więcej na ten temat na stronie ZNP:

 

 

ZNP złożył w Sejmie petycję ws. pilnego procedowania projektu dotyczącego 20 proc. podwyżek  –  TUTAJ

 

 

x          x          x 

 

 

W tym samym czasie „Portal Samorządowy – Edukacja” zamieścił informacje o reakcji resortu edukacji:

 

 

Rząd przychyli się do apelu ZNP ws. dodatku inflacyjnego dla nauczycieli?

 

Wiceminister edukacji i nauki nie pozostawia złudzeń: „Postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczący wypłaty dodatku inflacyjnego ze środków rezerwy celowej poz. 29 na 2022 r., nie może być zrealizowany”. I wyjaśnia dlaczego. […]

 

Posłanka Małgorzata Niemczyk pisze w pytaniu do MEiN, że obecne wynagrodzenie zasadnicze początkującego nauczyciela po studiach magisterskich i z przygotowaniem pedagogicznym kształtuje się poniżej płacy minimalnej.

 

[…]

 

Odpowiedzi na poselskie pytanie udzielił wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski. Pisze w niej, ze podczas prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty w 2021 r. Minister Edukacji i Nauki zaproponował szereg rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, których celem było m.in. zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, w szczególności rozpoczynających pracę w zawodzie.

 

Na zaplanowane zmiany ustawowe, w tym na zwiększenie płac nauczycieli, zostały zapewnione środki w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na 2022 r. poz. 29 „Zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych”. Powołując się na wydatki w tym zakresie, w ww. rezerwie celowej środki w wysokości ok. 3 mld zł miały zostać przeznaczone na pokrycie kosztów podwyżek nauczycieli, w ramach zmian systemowych. Brak zgody strony związkowej na zaproponowane przez MEiN zwiększenie pensum oraz inne zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli uniemożliwiły wprowadzenie podwyżki wynagrodzenia nauczycieli w pierwotnie planowanej wysokości” – pisze Piontkowski. […]

 

 

 

Cały tekst „Rząd przychyli się do apelu ZNP ws. dodatku inflacyjnego dla nauczycieli?”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 Zostaw odpowiedź