Na oficjalnej stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu  8 marca zamieszczono komunikat z obrad Prezydium Rady KSOiW, które odbyły się 5 marca w Warszawie. Oto jego „sztandarowe” treści:

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” ponowiło żądanie  podjęcia niezwłocznych negocjacji w sprawie podwyższenia uposażeń i uproszczenia  systemu płac nauczycieli oraz jego skorelowania z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Członkowie Prezydium negatywnie zaopiniowali projekt kryteriów oceny pracy nauczyciela.

 

Dalej dowiadujemy się, że Prezydium KSOiW oczekuje pilnego spotkania w tej sprawie z minister Anną Zalewską. Okazuje się, że minister Zalewska także i ten związek nie traktuje poważnie, gdyż, to wystąpienie do MEN w sprawie podjęcia negocjacji w sprawie płac jest konsekwencją braku odpowiedzi na Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 14 lutego br. Oto jeszcze kilka akapitów tego komunikatu:

 

Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie czynną akcję protestacyjną –  podkreślił przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa.

 

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i dogłębnej dyskusji w środowisku związkowym w całej Polsce, negatywnie zaopiniowało przedstawiony przez MEN projekt kryteriów oceny pracy nauczyciela. 

 

Propozycje wymogów na ocenę wyróżniającą są zbyt wygórowane  i przy tak rażąco niskich wynagrodzeniach będą rodzić jedynie frustrację, poczucie zaniżenia własnej wartości, jak również doprowadzą do niezdrowej rywalizacji wśród nauczycieli. Tym samym nie spowodują podniesienia poziomu nauczania w placówkach oświatowych. Proponowane wymogi ze względu na zróżnicowane warunki pracy nie mają szans być zrealizowane w chwili obecnej w polskiej szkole! Uważamy, że należy najpierw  zapewnić podobne warunki pracy wszystkim nauczycielom, a dopiero później wprowadzić proponowane przepisy stwierdził przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa

 

Ponadto w opinii członkowie Prezydium KSOiW zwrócili uwagę, że pomysł obligatoryjności oceniania pracy nauczyciela co trzy lata spowoduje z jednej strony dodatkową biurokrację (której i tak jest już za dużo w szkole), jak również to, że dyrektorzy szkół będą musieli zajmować się głównie ocenianiem pracy i zabraknie im czasu na zarządzanie szkołą.[…]

 

 

Cały Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniu 5 marca 2018 r.   –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

 

Stanowisko z Rydzyny 14.02.2018 r. w sprawie braku postępów w negocjacjach płacowych   –   TUTAJ

 

 

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podczas prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty kryteriów oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły     –    TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź