Foto: go.pl[www.portalsamorzadowy.pl]

 

 

„Portal Samorządowy” zamieścił dzisiaj tekst o najnowszej inicjatywie ministra Czarnka, adresowanej do młodych  ze środowisk wiejskich. Oto fragmenty tego materiału:

 

 

Minister Czarnek ogłasza swój prawdopodobnie ostatni program. Będzie kosztował 400 mln zł

 

 […]

 

>Projekt dotyczący programu wsparcia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych opublikowano wykazie prac legislacyjnych rządu. Jego start planowany jest na IV kwartał 2023 r.

 

>Dofinansowanie z programu może zostać przeznaczone na: organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej, organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, prowadzenie zajęć w zakresie działań ratowniczych, szkolenie kadry MDP.

 

>Wnioski o wsparcie składać mają OSP do właściwego komendanta powiatowego/miejskiego PSP. Dotacje przekazywać będzie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki uzasadnia uruchomienie programu pilną potrzebą zahamowania negatywnych skutków sytuacji popandemicznej, stanowiącej przyczynę spadku zaangażowania młodzieży w 62 proc. jednostek OSP. Poza tym z perspektywy ciągłości ochotniczego ruchu pożarniczego niepokój resort budzi brak „struktur dedykowanych młodzieży” w ponad połowie jednostek ochotniczych. […]

 

Dofinansowanie z programu może zostać przeznaczone na:

-organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej,

-organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych,

-prowadzenie zajęć w zakresie działań ratowniczych,

-szkolenie kadry MDP.

 

Zakładany kosz realizacji programu to 400 mln zł.

 

Przewidywana wysokość alokacji na poszczególne działania MDP wygląda następująco:

-obozy szkoleniowo-wypoczynkowe – 20,3 mln zł,

-przygotowanie programu merytorycznego przez PSP – 25 tys. zł,

-szkolenie merytoryczne kadry (opiekunów) – 9 mln 673,5 tys. zł,

-organizacja kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy – 9 mln 675 tys. zł,

-Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (szczebel gminny, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski oraz akcja promocyjna) – 20 mln 284 tys. zł,

-realizacja działań wynikających z programu bezpośrednio przez MDP (organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku) – 345 mln 75 tys. zł,

– koszty obsługi przez PSP – 150 tys. zł.

 

 […]

 

 

Cały tekst Minister Czarnek ogłasza swój prawdopodobnie ostatni program. Będzie kosztował 400 mln zł”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź