Foto: www.facebook.com

 

Spotkanie ministra Przemysława Czarnka i wiceministrów: Dariusza Piontkowskiego oraz Tomasza Rzymkowskiego z kuratorami oświaty. Głównym tematem rozmów były kwestie związane z przygotowaniami do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

 

x          x          x

 

 

Jako że nie dowiemy się co było treścią spotkania kierownictwa resortu edukacji z kuratorami oświaty – możemy jedynie przypuszczać, że byli oni szczegółowo informowani o ich zadaniach w nowym roku szkolnym, a zapewne także o gotowym (acz jeszcze nie podpisanym) rozporządzeniu o możliwości przejścia na nauczanie zdalne.

 

O tym rozporządzeniu możemy przeczytać na portalu < Prawo.pl > w artykule Moniki Sewastianowicz zatytułowanym „Od 1 września stacjonarna nauka, ale z możliwością przejścia na nauczanie zdalne”. Oto jego fragmenty i link do pełnej wersji:

 

[…] Choć od 1 września 2021 r. planowany jest powrót wszystkich uczniów i słuchaczy do kształcenia na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii, to – jak MEiN wskazuje w uzasadnieniu – przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią m.in. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w maju.

 

Nie jesteśmy zaskoczeni wzrostem zakażeń koronawirusemmówił szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział, że szkoły wrócą do stacjonarnej pracy od 1 września 2021 r. Zapewnił, że resort przygotował inne warianty nauczania, ale na razie nie bierze innych opcji pod uwagę.

 

Nie ma na razie też żadnych planów dotyczących – czy to przymusowych szczepień, czy dzielenia uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych. – Nie jesteśmy zaskoczenie wzrostem zakażeń – zapewnił minister. Przyznał, że choć są inne scenariusze, nie bierze się ich na razie pod uwagę. – Ani w krótszym, ani w dłuższym horyzoncie czasowym nie widzimy żadnych zagrożeń dla nauki stacjonarnej – podkreślał. […]

 

Od czerwca szczepić się mogą dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Według danych Ministerstwa Zdrowia zaszczepił się już co czwarty uczeń w tym wieku. Na razie nie przewiduje się szczepienia młodszych dzieci, bo Europejska Agencja Leków nie dopuściła takiej możliwości. Jak zapowiedział minister Czarnek w szkołach, które się zgłoszą, mają powstać punkty szczepień. Szef resortu zapewnia także, że nie zamierza wprowadzać żadnych podziałów na dzieci zaszczepione i niezaszczepione.[…]

 

 

 

Cały tekst „Od 1 września stacjonarna nauka, ale z możliwością przejścia na nauczanie zdalne” – TUTAJ

 

 

 


Źródło: www.prawo.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź