Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Dr Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty

 

 

Dzisiaj łódzkie media lokalne poinformowały o stanowisku Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie uchwał Rady Miejskiej Łodzi, dotyczących wymuszonej przez reformę edukacji projektowanej sieci szkół w Łodzi. Ogólnie można powiedzieć, że kurator nie zaakceptował w pełni przedłożonego mu projektu sieci szkół.

 

Oto fragmenty artykułu Agaty Kupracz „Reforma edukacji. Miasto będzie sądzić się z kuratorem?”, opublikowanego w dodatku łódzkim „Gazety Wyborczej”:

 

Wierzchowski do projektu uchwały miał kilka uwag. Siedem dotyczy podstawówek. – Uwagi spowodowane są tym, że proponowana sieć doprowadziłaby do pełnej dwuzmianowości w szkołach podstawowych, w których już dwuzmianowość jest, a które znajdują się blisko gimnazjów wskazanych do wygaszenia – mówi kurator. […] Według opinii kuratora, gimnazja numer 10, 37, 38 i 39 powinny stać się nowymi, samodzielnymi szkołami podstawowymi. […]

 

Wierzchowski odrzucił pomysł miasta o stworzeniu nowego liceum na bazie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 28 w gmachu przy ul. Kopcińskiego.[…] Ustawa o prawie oświatowym nie mówi o tym, że można włączyć gimnazjum do liceum, które jeszcze nie istnieje oraz o tym, że możliwe jest tworzenie jednego liceum na bazie dwóch gimnazjów i jednocześnie zmiana ich siedziby. Lokalizację szkół zmienia się po prostu w ramach innej uchwały. Jak powiedział Wierzchowski, powołanie nowego liceum jest nieuzasadnione, ponieważ – na co zwracało uwagę wcześniej miasto – w istniejących łódzkich liceach jest wystarczająco miejsc dla wszystkich kandydatów.[…]

 

Choć nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska ŁRM wobec uwag kuratora, Gazeta przytacza wypowiedź wiceprezydenta Treli:

 

Według mnie są to uprawnienia, które nie przysługują kuratorowi oświaty. Powstanie nowej szkoły podstawowej wiąże się z wyznaczeniem dla niej rejonu, a rejon określa rada miejska, więc kurator wkraczałby w jej kompetencjetłumaczy Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi odpowiadający za edukację. Dodaje, że kurator może jedynie zgłaszać uwagi formalne, czyli orzekać, czy propozycje zawarte w projekcie sieci szkół są zgodne z przepisami. Nie może wnosić uwag merytorycznych.[…] – Jeśli te uprawnienia zostaną przekroczone, będę wnioskować o to, by opinię kuratora zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – zapowiada Trela.

 

Cały artykuł „Reforma edukacji. Miasto będzie sądzić się z kuratorem?”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.lodz.wyborcza.pl/lodz/

 

 

Zobacz także:

 

„Dziennik Łódzki” – Kurator oświaty w Łodzi: samorządy za reformami –   TUTAJ

 

TV TOYA –  Kurator w sieci… szkół   –   TUTAJZostaw odpowiedź