Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski spotkał się z dziennikarzami łódzkich mediów. Podczas konferencji przekazał najważniejsze informacje związane z nowym rokiem szkolnym.

 

To kolejny rok reformy oświaty, kolejny rok wdrażania nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych. I pierwszy rok, w którym uczniowie najstarszych klas tych szkół przystąpią do egzaminu ósmoklasisty – powiedział Grzegorz Wierzchowski. […]

 

Kurator – bazując na informacjach z odpowiedzialnych za szkolne rekrutacje samorządów – zapewnił, że miejsc w szkołach wystarczy dla wszystkich uczniów. Przypomniał również, że absolwenci szkół podstawowych nie spotkają się z absolwentami gimnazjów w tych samych klasach. Pierwsi będą kontynuować naukę w nowych, powołanych przez reformę 4-letnich liceach i 5-letnich technikach. Drudzy – w dotychczasowych 3-letnich liceach i 4-letnich technikach.[…] Ewentualne pytania i problemy będzie można zgłaszać również do KO w Łodzi. Koordynatorem ds. rekrutacji jest wizytator Jarosław Owsiański (nr tel. 42 637 70 59, 42 637 70 55 w. 46).[…]

 

Uczestnicząca w konferencji wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa poruszyła temat nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Edukacja włączająca jest jednym z priorytetów MEN. Jej celem jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grup rówieśniczych. Niestety, rodzice wciąż wiedzą na ten temat zbyt mało, rodzą się niejasności i domysły – zaznaczyła wicekurator.

 

Jolanta Kuropatwa zaapelowała do rodziców dzieci niepełnosprawnych, by rozmawiali na ten temat z dyrektorami szkół, a w razie wątpliwości czy problemów zwracali się o pomoc do kuratorium. Rolę koordynatora ds. edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami pełni wizytator Romana Cybulska.

 

Będziemy pomagać rodzicom, którym nie odpowiadają rozwiązania zaproponowane przez szkołę – powiedziała wicekurator.

 

Jolanta Kuropatwa poinformowała również o nowej zakładce na stronie kuratorium, dedykowanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakładce zaprezentowane są rozwiązania, które dyrektorzy mogą stosować w szkołach.

 

Pytania dziennikarzy dotyczyły głównie nauki na dwie zmiany.[…] Jedno z pytań dotyczyło czasu, jaki uczniowie spędzają w szkołach. Zdarza się, że mają dziennie nawet 9 lekcji. […]

 

Pełna treść komunikatu o tej konferencji prasowej    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.plZostaw odpowiedź