Jak poinformowały niektóre media – w czwartek, 5 lipca późnym wieczorem, RPD Marek Michalak złożył w Sejmie sprawozdanie z ostatniego roku swojej pracy. Raport, który przygotował ma ponad 700 stron. Na jego przedstawienie wyznaczono mu … 15 minut! Jego wystąpienia słuchało bardzo nieliczne grono posłów – gównie z klubów partii opozycyjnych i czterech posłów PiS.

 

Foto:  www.twitter.com/jsuchecka/status/

 

 

Więcej o tym sprawozdaniu na oficjalnej stronie RPD  –  TUTAJ

 

 

W artykule „Gazety Wyborczej” przypomniano, że Marek Michalak został wybrany na urząd RPD 23 lipca 2008 r., że jego druga kadencja kończy się w sierpniu. Gazeta podała, iż na razie nie wiadomo, kim PiS będzie chciało go zastąpić. Przypomniała także, że  za  poprzednich rządów (koalicyjnych) tej partii –  RPD była lekarka z Łodzi Ewa Sowińska, która wsławiła się m.in. wywiadem z 2007 r. dla tygodnika „Wprost”. Po tym ośmieszeniu przekonana ją do ustąpienia ze stanowiska, co stało się 22 kwietnia 2008 roku.

 

 

Kilka dni później pojawiły się publikacje, informujące o szerokim porozumieniu kilkudziesięciu  organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli niektórych środowisk naukowych, którzy podpisali się pod wnioskiem o nominowanie prof. Ewy Jarosz na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

Kandydaturę prof. Jarosz popierają:

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, UNICEF, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Krajowe Centrum Kompetencji, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, fundacja Rodzice Mają Głos, fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, fundacja Rodzić po Ludzku, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Stowarzyszenie OPTA, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”, Fundacja Młodzieży „Activis”, fundacja Alia Res, fundacja Virtus, Fundacja na rzecz Rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Fundacja Projektowania Przestrzeni Edukacyjnej, Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad, Fundacja PROJEKT ROZ, Fundacja Przyjaciółka, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, fundacja Dziecko w Centrum, Uniwersytet dla Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”, Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Centrum Ochrony Dziecka „Akademia Ignatianum” w Krakowie.

 

 

Foto: www static.stooq.pl

 

Ewa Jarosz

 

 

Kim jest prof. nadzw. dr hab. Ewa Jarosz

 

Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. Jej macierzystą uczelnią jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, gdzie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła studia magisterskie, uzyskała  doktorat i habilitację.

 

Jest wiceprzewodniczącą Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Doradca Społecznym Rzecznika Praw Dziecka, weszła w skład Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka. Współpracuje ze specjalnym reprezentantem Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci oraz jednostką „Children at Risk” Rady Państw Nadbałtyckich.

 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą praw dziecka, zjawiska krzywdzenia dzieci, przemocy w rodzinie. Jest autorką sześciu i współautorem dwóch książek oraz ponad 160 artykułów naukowych

 

 

 

O inicjatywie zgłoszenia prof. nadzw. dr hab. Ewy Jarosz na Rzecznika Praw Dziecka więcej w:

 

 

Portal Stooq –  „Ewa Jarosz kandydatem organizacji pozarządowych na Rzecznika Praw Dziecka”   –   TUTAJ

 

Gazeta Prawna – Ewa Jarosz kandydatem organizacji pozarządowych na Rzecznika Praw Dziecka”   –   TUTAJ

 

 

Gazeta Wyborcza – „Ewa Jarosz zostanie nowym rzecznikiem praw dziecka? Społecznicy wyprzedzają PiS i prezentują swoją kandydatkę”   –   TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

 

Nas najbardziej zaskoczył brak wśród sygnatariuszy tej inicjatywy Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego. Dziwi to tym bardziej, że dr. hab. Ewa Jarosz jest wszak wiceprzewodniczącą Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Bo chyba nie można za uzasadnienie tego faktu przyjąć informacji, zamieszczonej 3 lipca na jego blogu Czas na zasłużony urlop w rytmie ‘Pięć siedem pięć’”, w którym kluczowym dla sprawy jest już pierwszy akapit tego postu:

 

Każdemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje urlop wypoczynkowy, toteż skorzystam z tego przywileju podobnie, jak miało to miejsce w ubiegłych latach. Rozstaję się z światem równoległym, gdzie codziennie od 2007 r. publikuję komentarze do bieżących wydarzeń w oświacie, nauce i szkolnictwie wyższym.[…]Zostaw odpowiedź