Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ Krzysztof Jurek poinformował o zasadach programu rządowego, dotyczącego dofinansowania wyprawek, który potrwa do 7 września.

 

 

news28982_1438169325

Foto:www.uml.lodz.pl

 

 

Dofinansowanie do podręczników szkolnych otrzymają uczniowie klas trzecich szkół podstawowych, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum. Ponadto dopłatę do wyprawki dostaną uczniowie szkół podstawowych klas III, V, VI, gimnazjów – klas II i III, uczniowie szkół ponad gimnazjalnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Nie tylko kryterium dochodowe w wysokości 574zł. netto na osobę w rodzinie będzie decydowało, które dziecko dostanie taką pomoc od państwa. O wsparcie mogą się starać także rodziny, których dotknęło bezrobocie, losowe trudności, sieroctwo.

 

 

O wyprawkę szkolną mogą ubiegać się również rodzice, prawni opiekunowie, nauczyciele oraz pracownicy socjalni, którzy znają sytuację poszczególnych rodzin uczniów.

 

 

W uzasadnionych przypadkach dyrektorzy szkół mogą odstąpić od kryterium dochodowego i skorzystać z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej UMŁ.

 

 

Źródło: www.uml.lodz.plZostaw odpowiedź