Czwartek 31 sierpnia 2023 roku był dniem, w którym dyrektorki i dyrektorzy łódzkich szkół i przedszkoli musieli rozwiązać dylemat: tego samego dnia wyznaczyły im spotkania dwa organy: organ nadzoru oraz organ prowadzący.

 

 

Foto: M. Józefaciuk

 

Trwa zebranie kierownictw szkół ponadpodstawowych w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Żeromskiego 115

 

Łódzki Kurator Oświaty wyznaczył na ten dzień dla szefów  dwu typów szkół takie  godziny „narad”:

 

> 11.30 – dyrektorzy szkół podstawowych;

 

> 14.00 – dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, placówek, poradni i placówek doskonalenia nauczycieli.

 

 

Foto: M. Józefaciuk

 

Trwa zebranie kierownictw szkół ponadpodstawowych w Sali obrad Rady Miasta Łodzi

 

 

Natomiast Urząd Miasta Łodzi zaprosił do dużej Sali obrad Rady Miasta kierownictwa prowadzonych przez siebie szkół :

 

>na godz. 12:30 dyrektorki i dyrektorów szkół ponadpodstawowych

 

>na godz. 14:00 dyrektorki i dyrektorów szkół podstawowych

 

 

Z informacji pozyskanych od uczestników tych spotkań/narad wiemy iż miały one nietrudny do przewidzenia, odmienny przebieg. I tak – wydarzenia zorganizowane przez ŁKO obyły się według od lat wypracowanego schematu: wystąpienie kuratora, przekonywującego o wielkich osiągnięciach edukacji pod rządami PiS, a później – jak zwykle – sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za ub. rok szkolny i inne „urzędowe” komunikaty.

 

Natomiast dominującym przekazem spotkań z władzami miasta była informacja, że rozpoczynający się rok szkolny będzie rokiem dużych niedoborów środków finansowych, które miasto może przeznaczyć na oświatę i apel do dyrektorów, aby starali się pozyskiwać dodatkowe środki na działalność ich placówek, w tym uczestniczenie w programach unijnych.

 

I jeszcze jedna „ciekawostka” zaobserwowana na „naradach” ŁKO: łódzkie szkoły w niewielkim stopniu były tam reprezentowane przez ich dyrektorki/ów – najczęściej były/li to zastępcy, albo nawet „szeregowe/i” nauczycielki/le…Zostaw odpowiedź