Foto: www.twitter.com/KancelariaSejmu?

 

Trwa kolejne głosowanie w sprawie powołania kandydatów do komisji ds. pedofilii…

 

We wczorajszym głosowaniu nad kandydaturami do reprezentowania Sejmu w Państwowej „Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15” (potocznie nazywanej „komisja ds pedofilii”) żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości 3/5 głosów, dlatego – zgodnie z ustawą – członkowie wyłonieni zostali zwykłą większością głosów.

 

Sejm będą reprezentować, zgłoszeni przez PiS, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski oraz z rekomendacji Krajowej Rady Prokuratorów – Barbara Chrobak. [Żródło: www.wnp.pl]

 

Posłowie odrzucili kandydaturę ks. Tadeusza Isakowicza-Zalewskiegozgłoszonego przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz15) oraz Koła Poselskiego Konfederacja.

 

Warto przypomnieć, że jeszcze w czerwcu kandydatów było więcej, o czym informowała „Gazeta Prawna” w artykule 10 kandydatów na członków komisji ds. przypadków pedofilii”.

 

 

Kim są wybrani wczoraj reprezentanci Sejmu do tej komisji:

 

Hanna Elżanowska psycholog, psychoterapeutka, seksuolog, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii KUL JP II. Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi, w których naucza psychologii. Jest biegłym sądowym w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży, specjalistą z zakresu pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Andrzej Nowarski  – absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia LL.M. na uniwersytecie Queen Mary University of London. Pełnił funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek kapitałowych. Obecnie świadczy usługi doradztwa prawnego w ramach indywidualnej praktyki radcowskiej. W lutym 2020 r. Nowarski został Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego.

 

 

Barbara Chrobak – zgłoszona przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Pracuje w Prokuraturyze Regionalnej w Katowicach. Z wykształcenia jest magistrem administracji, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu ekspertyzy dokumentów i badań pisma ręcznego, a także podyplomowe studia menadżerskie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Podano, że Chrobak jest biegłą sądową z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów. Utworzyła i prowadzi Fundację „Dobro Dziecka Cel Najwyższy” oraz sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników RP im. Ireny Babińskiej. Pracowała również w kilku komisjach sejmowych m.in. sprawiedliwości i praw człowieka. Chrobak zainicjowała i przewodniczyła Zespołowi Parlamentarnemu „Dobro dziecka jako cel najwyższy”.

 

 

A to podstawowe informacje o kandydacie „odrzuconym” – nie tylko przez posłów lewicy i PO:

 

Ks. Tadeusz Bohdan Zaleski, znany jako Tadeusz Isakowicz-Zaleski – polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, historyk Kościoła, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, poeta. Łączy działalność duszpasterską z aktywnością społeczną – jest opiekunem osób z niepełnosprawnościami. Po ukończeniu studiów teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w archidiecezji krakowskiej, w której pracuje do dziś. Jest współzałożycielem Fundacji Brata Alberta – wspólnoty osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców i opiekunów, współzałożycielem i prezesem Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego w Radwanowicach, a także pomysłodawcą i założycielem Fundacji Przyjaciół, która prowadzi Świetlicę Opiekuńczo Wychowawczą dla dzieci szkolnych w Jawiszowicach.

 

 

Czy powodem „wycięcia” była najnowsza książka „Kościół ma być przezroczysty”, która jest zapisem długich z nim rozmów Tomasza Terlikowskiego ?

 Zostaw odpowiedź