15095658_1150410738345420_2146630286238597642_n

Foto:www.facebook.com/SKOiW/

 

Bezpośrednio przed sobotnim protestem zorganizowanym przez ZNP pod hasłem „Nie dla chaosu w szkole”, w dniach 17-18 listopada w podłódzkim Dobieszkowie obradowała Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Oto obszerne fragmenty komunikatu, jaki o tym spotkaniu zamieszczono na stronie KSOiW NSZZ „Solidarnośc”:

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd rozwiązania prawne uznała za niewystarczające. NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował rozmowy z rządem, w przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu.

 

Rada KSOiW podtrzymała wszystkie postulaty przedłożone w trakcie negocjacji, w szczególności utrzymania poziomu zatrudnienia i pakietów osłonowych dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.[…]

 

Rada KSOiW zaapelowała do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który będzie obradował w przyszłym tygodniu o poparcie postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania skierowanych do rządu w związku z wprowadzaniem zmian w prawie oświatowym. Nauczyciele i inni pracownicy szkół zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” oczekują od rządu Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań prawnych, które zabezpieczą miejsca pracy pracowników oświaty.[…]

 

Ponadto członkowie Rady zaapelowali o rozszerzenie zakresu zapisów ustawy- Karta Nauczyciela obejmujących pracowników realizujących zadania pedagogiczne, zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy, w celu poprawy warunków pracy i płacy tych pracowników.

 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

 

 

Pełna treść  „KOMUNIKATU KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Rady w Dobieszkowie 17-18 listopada 2016 r.”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 Zostaw odpowiedź