Foto: www.dziendobry.tvn.pl

 

 

Zespół ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk przesłał dziś Polskiej Agencji Prasowej stanowisko dotyczące powrotu uczniów do szkół we wrześniu tego roku. Oto obszerne fragmenty tego dokumentu:

 

O powrocie uczniów do szkół we wrześniu 2020 roku. Stanowisko z 19 sierpnia 2020 r. zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN

 

Nikt nie wie, jak wyglądać będzie sytuacja epidemiczna COVID-19 w Polsce za kilka miesięcy. Tym niemniej można, a nawet trzeba, formułować prognozy oparte na doświadczeniu z różnych krajów i przygotowywać się na możliwe scenariusze w zależności od intensywności, z jaką będzie się rozprzestrzeniała epidemia. Czyli od wielkości współczynnika reprodukcji R0 [w uproszczeniu można powiedzieć, że wskaźnik pokazuje, jaka jest zaraźliwość; mówi nam o tym, ile osób może zarazić jeden pacjent, w którego stwierdzono chorobę – red.].

 

                                 

                           3 scenariusze

 

Wstępnie zakładać należy 3 scenariusze możliwego rozwoju sytuacji.

 

Dobry, kiedy R0 nie przekracza 1,1.

 

Umiarkowany, kiedy R0 jest pomiędzy 1,1 a 1,7.

 

Zły, kiedy R0 jest większy od 1,7.

 

 

[…]

 

Powrót uczniów do szkół

 

W kwestii powrotu uczniów do szkół należy dostrzec, że na terenie całego kraju sytuacja nie będzie taka sama, jak przed wybuchem epidemii i tym samym, że nie powinno się zakładać, że funkcjonowanie szkół będzie takie, jak przed wybuchem epidemii lub jedynie lekko zmodyfikowane.

 

Jesteśmy świadomi, że szkody związane z tym, że dzieci miałyby nie pójść do szkoły są istotne. Nie chodzi tu tylko o straty gospodarcze, związane z koniecznością pozostawania rodziców z mniejszymi dziećmi w domu, ale także o straty zdrowotne (nadwaga, depresje, stany lękowe) i rozwojowe u dzieci. Dlatego do kwestii powrotu uczniów do szkół podchodzimy z wielką rozwagą.

 

Jednak nawet w scenariuszu dobrym i optymistycznym (Ro poniżej 1,1 w ciągu najbliższych miesięcy), według którego epidemię uda się utrzymywać na względnie niskim poziomie intensywności, powszechnie powinien być wprowadzony obowiązek noszenia maseczek w szkołach dla personelu i przynajmniej starszych dzieci.

 

W scenariuszu umiarkowanym do tego zalecenia powinno dojść:

 

zwiększenie dystansu między ławkami uczniów,

 

wydzielenie grup uczniów, którzy mogą kontaktować się ze sobą, ale nie pomiędzy grupami,

 

oddelegowanie nauczycieli do konkretnych klas (brak transmisji rozszerzonej przy zakażeniu nauczyciela),

 

ograniczenie poruszania się uczniów w przestrzeni wspólnej (np. asynchroniczne przerwy),

 

wietrzenie pomieszczeń w ciągu dnia,

 

dezynfekcja ławek, klamek oraz przedmiotów wspólnych po zajęciach.

 

 

Potrzebne grupowe testowanie

 

Nadzór sanitarny powinien starannie śledzić sytuację zdrowotną w rodzinach uczniów, nauczycieli i obsługi technicznej, a wykrycie w szkole przypadku COVID-19 powinno skutkować wszczęciem opracowanej z góry procedury sanitarnej. Ponieważ szczegółowe testowanie wszystkich osób może nie być możliwe, sugerujemy wykorzystanie metody testowania grupowego oraz testowania środowiskowego, które to metody są aktywnie rozwijane przez PAN oraz badaczy stowarzyszonych.

 

W warunkach złego scenariusza szkoły, które funkcjonują w regionach o stosunkowo wysokim nasileniu epidemii, i które nie mogą sprostać surowemu reżimowi sanitarnemu przedstawionemu powyżej, powinny przejść na system zajęć zdalnych.

 

 

Szykujmy się na różne scenariusze

 

Władze oświatowe już teraz powinny opracowywać zalecenia, które powszechnie obowiązywałyby w szkołach w sytuacji każdego z tych trzech scenariuszy, a szkoły, rodzice, instytucje sanitarne i samorządy powinny się pilnie przygotowywać na ich ewentualność. Pozwoli to na dynamiczne podejmowanie decyzji przez dyrektorów szkół w oparciu o jasne wytyczne. Wytyczne powinny mieć charakter algorytmu postępowania w konkretnych przypadkach, co pozwoli zachować maksymalną funkcjonalność przy szybkiej reakcji na zdarzenia lokalne lub regionalne. […]

 

 

Źródło: www.informacje.pan.pl

 

 

 Zostaw odpowiedź