1327652849-nik-logo

Portal  oswiata.abc.com  zamieścił wczoraj informację o kontroli, jaką w okresie od września 2013 r. do stycznia 2015 r. przeprowadziła Delegatura NIK we Wrocławiu w dziewięciu jednostkach: siedmiu publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim. Sprawdzano jak szkoły wspierają wybitnie uzdolnionych uczniów.  Oto fragment tej publikacji:

 

Tylko w połowie skontrolowanych szkół wypracowano i sformalizowano systemy typowania wybitnych uczniów. Jednak najczęściej stosowanymi kryteriami przy wyborze uzdolnionych były osiągnięcia ucznia – w nauce szkolnej i dziedzinach sportowych. Tymczasem w ocenie NIK analiza ogólnych wyników kształcenia nie jest najlepszym i obiektywnym sposobem kwalifikowania danej osoby do grona uzdolnionych” – podano w raporcie.

 

NIK zwraca również uwagę, że szkoły nie znają instrumentów i narzędzi służących diagnozowaniu i wspieraniu uzdolnień uczniów, opracowanych w wyniku współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Po pełną informację o tej kontroli i jej szczegółowych wynikach odsyłamy do źródła  –  na stronę NIK  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź