Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia ogłosiło konkurs „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”. Choć informacja o tym konkursie została rozesłana do ponad 20 000 szkół, „Obserwatorium Edukacji” postanowiło także upowszechnić tą informację wśród swoich czytelników. Oto najważniejsze wiadomości:

 

Konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech odrębnych kategoriach wiekowych: 6 – 10 lat, 11 – 13 lat, powyżej 13 lat.

 

W ramach Konkursu dzieci powinny zostać zapoznane z Konwencją o prawach dziecka i stworzyć prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych.

 

Zaproponowana forma Konkursu wymaga od nauczycieli zapoznania dzieci z ich prawami, a poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwala znajomość tych praw w świadomości dziecka.

 

Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej z grup wiekowych.

 

Laureaci Konkursu wraz z opiekunem, nauczycielem zwiedzą Belweder, Pałac Prezydencki (planowane jest spotkanie z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską) oraz Centrum Nauki Kopernik, a w trakcie uroczystości otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Prace konkursowe z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) oraz oświadczeniem (zał. 2) należy przesyłać w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu Pracy konkursowej do Organizatora) na adres:
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

 

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: konkurs@sedziowierodzinni.pl

 

Zaproszenie do Konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci
Regulamin Konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci
Załącznik nr 1 Zgłoszenie
Załącznik nr 2 Oświadczenie

 

 

Źródło: www.sedziowierodzinni.pl.Zostaw odpowiedź