Foto: www.bardo.pl

 

W tym roku takich uroczystości nie będzie…

 

 

Już 16 czerwca Monika Sewastianowicz na portalu Prawo.pl w artykule „Brakuje wytycznych dla zakończenia roku” podjęła ten niedopowiedziany prawnie problem. Oto fragmenty, które odnoszą się bezpośrednio do dylematu, przed którym staną wkrótce nie tylko dyrektorzy szkół i nauczyciele, ale także uczniowie i ich rodzice:

 

Dzieci muszą zobaczyć się z nauczycielem oraz odebrać świadectwa i nagrody – uważa część rodziców. U innych takie pomysły budzą ogromne wątpliwości oraz obawy o bezpieczeństwo. Od strony prawnej zastanawia natomiast fakt, czy organizacja szkolnej uroczystości to dobry powód, by zrobić wyjątek od pracy zdalnej.

 

Rada rodziców ustaliła, że uczniowie mają przyjść do szkoły i spotkać się ze swoją wychowawczynią – do klasy będą wchodzić czwórkami i odbierać świadectwa. Nie da się jednak uniknąć sytuacji, że w szkole tego dnia spotka się… 800 dzieci i ich opiekunowie. Eufemistycznie mówiąc, nie wydaje się to dobrym pomysłem w czasie epidemii mówi matka uczennicy jednej z warszawskich szkół. […]

 

W gestii dyrektora szkoły leży decyzja o tym w jakim zakresie i w jaki sposób szkoła prowadzi zajęcia czy inne swoje działania, w tym – w jaki sposób organizuje wydawanie świadectw związane z zakończeniem zajęć mówi radca prawny Maciej Sokołowski, specjalizujący się w prawie oświatowym.

 

Dyrektorzy mogą zdecydować się na przeprowadzenie uroczystości zakończenia roku w formie on-line. Korzystając z upoważnienia do realizacji zadań szkoły w „inny sposób” dyrektorzy mogą jednak zorganizować zakończenie zajęć na terenie szkoły, z bezpośrednim udziałem uczniów, jeżeli ograniczy się zakończenie zajęć do samego wręczenia uczniom świadectw i będzie się je traktować jako czynność techniczną (administracyjną) szkoły wobec ucznia – tłumaczy. […]

 

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów powinni wejść do szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach i przy zachowaniu zasad dystansu i higieny, w tym osłanianiu ust i nosa – mówi mec. Maciej Sokołowski – Wydaje się, że zrezygnować należy całkowicie z jakichkolwiek elementów artystycznych (przedstawień, występów) czy grzecznościowych, jak wręczanie nauczycielom kwiatów czy prezentów. Uroczystość powinna ograniczyć się do krótkiego podsumowania roku przez nauczyciela i wręczenia świadectw. W razie przewidywanej dobrej pogody wskazane byłoby przeprowadzenie uroczystości na wolnym powietrzu (boisko, dziedziniec), z udziałem większej liczby uczniów, gdzie zachować należy dystans 1,5 metra – tłumaczy prawnik.

 

 

Cały artykuł „Brakuje wytycznych dla zakończenia roku” – TUTAJ

 

 

Źródło:www.prawo.pl/oswiata/

 

 

 

x            x            x


 

Dzień później (16 czerwca) na portalu GAZETA.PL zamieszczono tekst „Zakończenie roku szkolnego 2020. Jak będzie wyglądać? Kiedy rozpoczną się wakacje?” w którym podjęto ten sam temat. Oto fragment:

 

Od następnego dnia, czyli soboty 27 czerwca, uczniowie rozpoczną upragnione wakacje. Sposób odebrania świadectwa leży w gestii dyrektora danej placówki. Jakie środki ostrożności zostaną podjęte przy odbieraniu dokumentu zależy więc od placówki, do której uczęszcza uczeń.

 

Cały artykuł – TUTAJ

 

 

x            x            x

 

 

Dziś „Dziennik Łódzki” zamieścił artykuł redaktora Macieja Kałacha pt. „Jak ‚zdalne’ szkoły w Łódzkiem rozdadzą świadectwa 26 czerwca? Koniec roku szkolnego bez uroczystych akademii. Nauczyciele pytani o amnestię”. Oto jego fragment:

 

[…] Jak będzie wyglądało zakończenie roku szkolnego? O dniu 26 czerwca opowiada Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu – instruuje rzeczniczka. – Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie jest określona w przepisach prawa oświatowego i wynika wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału.

 

W województwie łódzkim niektóre placówki opublikowały szerokie harmonogramy odbioru świadectw. Już 25 czerwca zrobią to ósmoklasiści podstawówki Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie (w kolejności alfabetycznej co 5 minut), 26 czerwca – jego licealiści, zaś w przedziale 29 czerwca – 6 lipca pozostałe klasy podstawówki ZSP. […]

 

 

Cały artykuł „Jak ‚zdalne’ szkoły w Łódzkiem rozdadzą świadectwa 26 czerwca? Koniec roku szkolnego bez uroczystych akademii….” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 Zostaw odpowiedź