kancelaria_rady_ministrow_2

Foto:www.pl.wikipedia.org

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

Wczoraj na oficjalnej stronie MEN zamieszczono informacje, zatytułowaną „Reforma edukacji – projekty ustaw skierowane na Stały Komitet Rady Ministrów”. Oto jej fragmenty:

 

 

Zakończył się etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Projekty skierowane zostały dziś do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. […]

 

W ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych otrzymaliśmy:

 

    opinie ze strony 13 ministrów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji;

    90 opinii od partnerów społecznych, w tym przede wszystkim od nauczycieli, rodziców oraz uczniów;

    17 opinii od organów i instytucji państwowych;

    ponad 2400 komentarzy od obywateli.

 

Harmonogram dalszych prac nad projektami ustaw:

    3 listopada – rozpatrzenie projektu ustaw przez Stały Komitet Rady Ministrów;

    8 listopada – rozpatrzenie ustaw przez Radę Ministrów;

    listopad – przekazanie projektu ustaw do Sejmu;

    listopad/grudzień – prace parlamentarne nad ustawami, skierowanie projektu ustaw do podpisu Prezydenta RP;

    styczeń – wejście w życie ustaw.

 

W trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych otrzymaliśmy opinie  o charakterze szczegółowym. Najważniejsze z nich dotyczyły m.in. zmiany ustroju szkolnego, finansowania reformy i harmonogramu jej wprowadzenia oraz sytuacji nauczycieli w okresie wdrażania zmian, w tym ochrony ich miejsc pracy.[…]

 

 

W dalszej części tego bardzo obszernego komunikatu omówiono następujące problemy:

Potrzeba zmian w systemie edukacji

Plany reformy

Zaproponowane w projektach ustaw rozwiązania wdrażające i przejściowe:

Zmiany ustroju szkolnego

Finansowanie reformy

Nie będzie problemu z kumulacją roczników

Zadania organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w zakresie wdrożenia reformy

Sytuacja nauczycieli w okresie wdrażania zmian

Status dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół

Podstawa programowa i podręcznik

Kształcenia zawodowe

Egzaminy

 

 

Całość informacji zatytułowanej „Reforma edukacji – projekty ustaw skierowane na Stały Komitet Rady Ministrów”  –  TUTAJ

 

 

Źródło:www.men.gov.pl

 

 

Komentarz od redakcji:

Po zapoznaniu się z opublikowanym wczoraj przez MEN komunikatem na dobrą sprawę nie ma powodu, aby dziwić się, że minister Zalewska nie pofatygowała się do Centrum Olimpijskiego przy ul. Wybrzeże Gdyńskie, gdzie odbywał się (z udziałem ok. 500 uczestników) III Kongres Edukacja i Rozwój. Przecież w czasie, kiedy jego uczestnicy chcieli zadawać jej pytania i zgłaszać swoje wątpliwości w sprawie tzw. „reformy edukacji” – w MEN trwały już prace redakcyjne nad tym komunikatem. Klamka już zapadła – takie spotkanie nie miałoby już żadnego wpływu na nic! [WK]Zostaw odpowiedź