Wczoraj, podczas trwania XI Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu, SP Nr 182 w Łodzi zorganizowała dla nauczycieli, także tych którzy przybyli tam jako opiekunowie startujących w mistrzostwach uczniów, konferencję nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”. Konferencję współorganizowali: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Instytut Żywności i Żywienia z Warszawy oraz firma „Bakoma”.

 

 Konf 1

 

Po powitaniu gości przez Iwonę Sosnowską – dyrektorkę szkoły-gospodarza, cele konferencji przedstawiła Zofia Grzebisz-Nowicka – przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 

 Konf 2

 Od prawej: I. Sosnowska, Z. Grzebisz-Nowick, A.Cichocka

 

kONF 3

 

Główny wykład, zawierający podstawowe wiadomości będące istotą tematu tej konferencji, zatytułowany „Znaczenie mleka i produktów mlecznych diecie dzieci i młodzieży”, wygłosiła Aleksandra Cichocka – dietetyk, pracownik naukowy IŻiŻ.

 

Po dyskusji uczestnicy konferencji wysłuchali informacji o programach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, realizowanych przez  Agencji Rynku Rolnego.

 

 kONF 4

 

Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy oraz uczniowie, startujący w XI Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu, degustowali wyroby mleczne firmy „Bakoma”.

 

ANEKS:

 

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIAdla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Komentarz do Piramidy Zdrowego Żywienia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.                                                                                                                                                      TUTAJ

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 

 Komentarze niedostępne