W Ministerstwie Edukacji Narodowej, z udziałem minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz sekretarz stanu Teresy Wargockiej odbyła się dzisiaj konferencja, podczas której rozmawiano o potrzebie wychowywania młodych ludzi w poszanowaniu godności człowieka. Oto fragmenty informacji, jaką o tym wydarzeniu zamieszczono na internetowej stronie ministerstwa:

 

[…] Konferencja „Wychowanie do poszanowania i afirmacji godności człowieka celem i zadaniem wychowania” została zorganizowana we współpracy z Forum Szkół Integralnego Wychowania* oraz Towarzystwem Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Opiekunem naukowym obu organizacji jest prof. dr hab. Krystyna Chałas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Czeka nas bardzo dynamiczna praca nad przywracaniem funkcji wychowawczej szkoły. Będziemy zmierzać w kierunku głębokiego procesu wychowawczo-dydaktycznego – mówiła prof. Krystyna Chałas.[…]

 

 

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o potrzebie poszanowania godności człowieka, o zagrożeniach godności dziecka w świecie wirtualnym, o niebezpieczeństwach czyhających w Internecie. Swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w szkołach podzielili się dyrektorzy szkół: Urszula Karnasiewicz (dyrektor Szkoły nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu), Krystyna Piosik (dyrektor gimnazjum w Sułowie) oraz ks. Mirosław Prasek (dyrektor Katolickiego Liceum im. Filipa Neri w Radomiu).

 

Mówiąc o wychowaniu trzeba myśleć również o niepodważalnej sferze wartości wynikającej z prawa naturalnego. Trzeba te wartości w wychowanie włączać. W procesie wychowania dzieci i młodzieży najważniejsi są rodzice. Niezmiernie istotna jest też rola nauczycieli, którzy wiedzą, jak integrować środowisko opiekunów w tym procesie – mówiła wiceminister Teresa Wargocka.

 

Część konferencji, podczas której prezentowano doświadczenia szkół, prowadził ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj ** […]

 

 

Cała informacja „O wolności i godności w wychowaniu – konferencja z udziałem Anny Zalewskiej i Teresy Wargockiej” (ze zdjęciami) – TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

*Forum nie ma swej strony internetowej. Sprawdź.  Informacja o Forum Szkół Integralnego Wychowania  TUTAJ

** Wyszukiwarka nie znalazła strony z dorobkiem naukowym ks. prof. Adama Maja.  SprawdźZostaw odpowiedź