Foto: www.men.gov.pl

 

,

Na stronie MEN zamieszczono informację, że minister Anna Zalewska oraz wiceminister Maciej Kopeć uczestniczyli w tym właśnie dniu ( 20 września br) w konferencji “Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?”, zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Oto fragmenty tej informacji:

 

[…] Szefowa MEN wskazała, że przy wdrażaniu zmian do dyspozycji dyrektorów szkół od początku byli kuratorzy oświaty i ministerstwo edukacji.

 

Chcemy dalej być razem z dyrektorami szkół i organami prowadzącymi przy wdrażaniu zmian i odpowiadać za proces dydaktycznyzadeklarowała minister Anna Zalewska.Jesteśmy nie tylko po to, by tworzyć przepisy, nie tylko mówić, że są to dobre przepisy i mają odpowiadać na potrzeby dzieci, ale również musimy być przy ich wdrażaniu. Rekomendować, monitorować i być wsparciem. Od trzech lat mamy kuratoria z prawdziwego zdarzenia, prawdziwy nadzór pedagogiczny – podkreśliła Szefowa MEN.

 

W pierwszej części spotkania, prof. Andrzej Waśko doradca Prezydenta RP wygłosił wykład dotyczący tożsamości polskiej szkoły i sylwetki jej absolwenta. Dominika Walczak z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła wyniki badań edukacyjnych dotyczący postawy uczniów wobec szkoły, a Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor ORE omówiła temat, w jaki sposób nadać sens zadawania prac domowych uczniom. Iwona Turowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie zaprezentowała dobre praktyki przy układaniu planów lekcji.

 

 


Podczas konferencji w ORE rozmawiano również o nowej podstawie programowej oraz ramowych planach nauczania.

 

Emilia Różycka, naczelnik wydziału Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN zwróciła uwagę na to, że łącznie w klasach IV–VI 8-letniej szkoły podstawowej tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych zmniejszono aż o 5 godzin – w porównaniu z klasami IV-VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej. Godziny te zostały przeniesione do ostatnich klas szkoły podstawowej (do klasy VII i VIII). […]

 

Podsumowania dyskusji dokonał wiceszef MEN Maciej Kopeć, który zwrócił szczególną uwagę na wyniki badań edukacyjnych dotyczących postawy rodziców oraz uczniów wobec szkoły i nauczycieli.

 

Cieszę się, że podczas konferencji wysłuchaliśmy praktyków. Oczekiwania wobec szkoły łączą się także z innymi oczekiwaniami związanymi z przemianami cywilizacyjnymi – wskazał wiceminister edukacji.

 

W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele, kuratorzy oświaty oraz przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Relacja wideo z konferencji już wkrótce będzie dostępna na stronie internetowej ORE oraz MEN.*

 

Cały komunikat „Prowadzenie procesu kształcenia i wychowania w szkole – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEN”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: ww.men.gov.pl

 

*Niestety, na stronie organizatora – ORE – do dziś (22 września) nie tylko nie ma zapowiedzianej relacji, ale nawet programu tego „wydarzenia”.

 

Uwaga: Pogrubienia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OE.Zostaw odpowiedź