Foto: www.men.gov.pl

 

 

Tuż przed długim majowym weekendem minister Zalewska zwołała konferencję prasową, aby powiadomić co w najbliższym czasie czeka nauczycieli, ale i wszystkich, którzy są lub będą wkrótce uczniami i ich rodzicami. Informację o tym zamieszczono na ministerialnej stronie i jak dotąd b rak opinii i komentarzy o tych zamierzeniach. Na konferencji wystąpiła w towarzystwie wiceministra Kopcia – koordynatora zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji.

 

Poniżej zamieszczamy wybrane fragmenty tego bardzo obszernego materiału(zamieszczonego na stronie MEN ok. godz. 16) odsyłając zainteresowanych do źródła. Oto te fragmenty:

 

[…] Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia.

 

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że wdrażanie reformy edukacji przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Zapowiedziała również, że w drugiej połowie maja zostanie przekazany do uzgodnień projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza zmiany także w Karcie Nauczyciela.

 

Minister Anna Zalewska poinformowała także o rozpoczęciu prac nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi opieki stomatologicznej dla uczniów oraz posiłkami w szkołach.

 

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia 22 maja przedstawiamy wstępne założenia dotyczące objęcia polskich dzieci opieką stomatologiczną. To niezbędny element – oprócz ciepłego posiłku – który stanowi o dobrej szkole – zaznaczyła minister edukacji. […]

 

O szczegółach stanu wdrażania nowego ustroju szkolnego na poziomie samorządów lokalnych oraz nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego mówił wiceminister Maciej Kopeć.

 

Proces wprowadzania nowego ustroju szkolnego przebiega spokojnie i zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Następny etap wprowadzania zmian dotyczy podręczników i nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych – podkreślił wiceminister Maciej Kopeć. […]

 

Bazy ofert pracy dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego dyrektorzy szkół zobowiązani są do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Obecnie w bazie znajduje się 4556 ofert o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli (stan na 27 kwietnia 2017 roku).

 

Nowe rozwiązania w finansowaniu oświaty i w pragmatyce zawodowej nauczycieli

W II połowie maja 2017 r. przekażemy do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza także zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. […]

 

W ustawie Karta Nauczyciela zaproponowane zostały rozwiązania dotyczące m.in. ujednolicenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych – 22 godziny pracy z dzieckiem.

 

Proponowane zmiany dotyczą również ceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego. Zmieniamy skalę oceny pracy nauczyciela, a dotychczasowa ocena dorobku zawodowego zostanie włączona do oceny pracy nauczyciela – jedna ocena zamiast dwóch.

 

Ponadto uelastyczniony zostanie przebieg ścieżki awansu zawodowego (możliwość skrócenia lub wydłużenia ścieżki awansu w zależności od jakości pracy nauczyciela) oraz wprowadzony nowy mechanizm motywacyjny dla nauczycieli dyplomowanych – dodatek do wynagrodzenia po otrzymaniu najwyższej oceny pracy (nauczyciel, po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie obligatoryjnie oceniany co 5 lat). Z kolei zamiast rozmowy przed komisją kwalifikacyjną odbędzie się egzamin zewnętrzny dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (wydłużenie stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy).

 

W ustawie będą zawarte przepisy porządkujące, dostosowujące do organizacji pracy szkoły, m.in. ustalenie urlopu wypoczynkowego dla dyrektorów. […]

 

 

Cały komunikat „Finansowanie oświaty i nowe rozwiązania dla nauczycieli – konferencja prasowa szefowej MEN”, wraz z plikami relacji wideo TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź