Dzisiaj, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska i minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, podczas której podano więcej informacji o decyzji wprowadzenia  od 1 września 2014 roku bezpłatnego podręcznika do klasy pierwszej. Oto fragmenty relacji z tej konferencji, zamieszczonej na stronie MEN:

 

Darmowy i przekazywany kolejnym rocznikomtaki już we wrześniu będzie podręcznik dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. W kolejnych latach z takich podręczników uczyć się będą także uczniowie drugich i trzecich klas szkół podstawowych – zapowiedziała w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Premiera Donalda Tuska Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. – Nowy elementarz służył będzie do nauki języka polskiego, matematyki, przyrody i edukacji społecznej. Jego przygotowanie zleci i sfinansuje Ministerstwo Edukacji Narodowej – dodała.

 

 – Naszą troską jest ograniczenie kosztów rodziców– powiedział Premier Donald Tusk. – Koszt produkcji podręcznika dla 1-klasistów (550 tysięcy dzieci w 2014 r.) nie powinien przekroczyć 10 mln zł. Dzisiaj rodzice wydają blisko 140 mln zł. Nie można dłużej tolerować tego mechanizmu. Nie ma żadnych potrzeb merytorycznych i dydaktycznych, aby ten system musiał być kontynuowany – dodał. […]

 

Podręczniki będą własnością szkoły (organu prowadzącego szkoły podstawowe). Zasady wypożyczania podręczników uczniom określał będzie dyrektor placówki. Przygotowany podręcznik służyć będzie trzem kolejnym rocznikom uczniów.

 

Przygotowane przez nas przepisy precyzują i kładą nacisk na fakt, że tak obecnie, jak i po wejściu w życie nowych regulacji dodatkowe materiały (ćwiczenia) na wszystkich etapach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) nie są obowiązkowe – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.

 

Ponadto, dzięki nowym przepisom już od 2015 r. wszystkie podręczniki będą wieloletnie. A to dlatego, że do użytku szkolnego będą dopuszczone jedynie te podręczniki, które nie będą zawierać: pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełnienia w egzemplarzu podręcznika oraz odwołań i poleceń wymagających korzystania z dodatkowych płatnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.

 

Kolejna kluczowa zmiana dotyczy popularnego obecnie tzw. „pakietowania” podręczników i innych materiałów. To kosztowne dla rodziców rozwiązanie. Po wejściu w życie nowych przepisów wydawcy lub podmioty dokonujące obrotu podręcznikami, nie będą mogły łączyć sprzedaży podręczników z innymi dodatkowymi materiałami przeznaczonymi dla ucznia.  – To oznacza, że każdy potrzebny podręcznik będzie można kupić oddzielnie, bez konieczności zaopatrywania się w nie zawsze potrzebne materiały dodatkowe – dodała Minister

 

Od 2014 r. zmieni się też sposób wyboru podręcznika do danego przedmiotu. To zespół nauczycieli, a nie – tak jak jest obecnie – nauczyciel, będzie podejmował decyzje w tym zakresie. Wybór podręcznika opiniować będzie Rada Rodziców. […]

 

 

Cała informacja: Jeden podręcznik dla pierwszaka  TUTAJ

 

 

Źródło:www.men.gov.pl

 

 

 

Informacje o konferencji  premiera Tuska i minister Kluzik-Rostkowskiej zamieściły także gazety ogólnopolskie:

 

 

 

 

 Komentarze niedostępne