Dziś o godzinie 11:00 w Małej Sali Narad Urzędu Miasta Łodzi odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej. Oto informacja o jej przebiegu, która znalazła się na stronie UMŁ:

 

Dwa projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej są realizowane w tegorocznym budżecie miasta Łodzi. Jest to bezpłatna ogólnomiejska sieć Internetu Wi-Fi w naszym Mieście, opiewająca na kwotę 500 tys. zł oraz rewitalizacja Parku Mickiewicza za kwotę 750 tys. zł. – Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi zgłosili projekty, które zostały pozytywnie ocenione przez łodzian na kwotę 1,25 mln zł – informował przewodniczący MRM, Mikołaj Jasiński.

 

 Mikołaj                       

                                                 Foto:www.uml.lodz.pl

                                                                                    Mikołaj Jasiński

 

W grudniu 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne, w których łodzianie zgłosili ponad 180 propozycji umiejscowienia hotspot’ów w naszym Mieście. Wybrano 27 wskazanych miejsc, które nadawały się do usytuowania tam sieci bezpłatnego Internetu – zgodnie z prawem krajowym oraz normami Unii Europejskiej musi być to miejsce, które jest przestrzenią publiczną oraz musi być tam dostęp do określonego rodzaju mediów, jak sieć przesyłowa czy sieć energetyczna. W przyszłym tygodniu ogłoszony będzie przetarg. Jak mówił M. Jasiński, w 10 miejscach Wi-Fi zrealizowane będzie na pewno, jak na przykład na Placu Wolności, Placu Niepodległości, Placu Dąbrowskiego, w Pasażu Rubinsteina czy na ulicy Piotrkowskiej (deptak). Pozostałe 17 miejsc, to tzw. lista rezerwowa, z której hotspoty będą brane pod uwagę przy procedurze przetargowej, jako dodatkowe punkty dla firmy, która będzie wykonawcą projektu. Te dodatkowe miejsca mieszczą się między innymi na terenie ZOO, Ogrodu Botanicznego, Palmiarni, Parku Źródliska, Parku Staromiejskiego, Parku Podolskiego czy Parku Żeromskiego. – Gros tych miejsc, to tereny zieleni miejskiej oraz miejsca na osiedlach. Liczymy na to, że jak najwięcej miejsc z tych 17 dodatkowych zostanie zrealizowanych – zaznaczał przewodniczący MRM. Jeżeli projekt wykonany zostanie zgodnie z harmonogramem, bezpłatnej sieci Internetu Wi-Fi w Mieście łodzianie mogą spodziewać się w sierpniu lub wrześniu.

 

Jak informował wiceprzewodniczący MRM, Artur Margielewski, projekt rewitalizacji Parku Mickiewicza jest w fazie przetargu i wyboru realizatorów. Na jego terenie mają zostać utwardzone drogi, wykonane drobne nasadzenia oraz powstać ma nowy obszar rekreacyjny z miejscem do grillowania. M. Jasiński dodawał także, że w przyjętym przez radnych budżecie Miasta na 2014 rok jest zadanie dotyczące rewitalizacji Parku Podolskiego na Widzewie, które młodzi radni zgłaszali także do budżetu obywatelskiego.

 

Młodzieżowa Rada Miejska włącza się również w projektowanie zasad budżetu obywatelskiego w Łodzi. Młodzi radni chcą, aby możliwość głosowania na projekty mieli uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia, a ponadto, aby projekty ogólnomiejskie mogli wybierać także Ci, którzy nie mieszkają w Łodzi. Propozycja ta została przez MRM złożona do Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 Komentarze niedostępne