W dniu, w którym w szkołach wręczano uczniom świadectwa (19 czerwca), w tym – ostatnim absolwentom gimnazjów i pierwszym absolwentom reaktywowanej ośmioklasowej podstawówki, Łódzki Kurator Oświaty zorganizował konferencje prasową. Na zdjęciach załączonych do zamieszczonego na kuratoryjnej stronie komunikatu nie widać ilu przedstawicieli mediów w niej uczestniczyło, a sądząc po nikłych owocach tej próby medialnego zaistnienia (nie napisał o tym żaden łódzki dziennik, nie poinformowało Radio Łódź ani TV TOYA, jedynie w głównym wydaniu Łódzkich Wiadomości Dnia pojawiła się, trwająca 1 minutę i 10 sekund, „migawka”),  tak naprawdę niewiele redakcji uznało to wydarzenie za ważne.

 

Z kronikarskiego obowiązku postanowiliśmy udostępnić naszym czytelnikom fragmenty komunikatu „Konferencja prasowa kuratora oświaty na koniec roku szkolnego”:

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Siedzą (od lewej): Dorota Kubiak – zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach, dr Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, Marcin Baranowski – starosta powiatu opoczyńskiego. Na krzesełku obok – Ewa Sobór – dyrektorka Wydziału Nadzoru Pedagogicznego łódzkiego Kuratorium Oświaty.

 

 

[…] Podczas spotkania Grzegorz Wierzchowski podkreślił, że minione 10 miesięcy były  dla polskiej edukacji czasem bardzo ważnym. Był to bowiem drugi rok reformy edukacji, z nową strukturą szkół, zmianami programowymi, z pierwszym egzaminem ósmoklasisty i ostatnim egzaminem gimnazjalnym. Ich wyniki zadecydują teraz o przyjęciu uczniów do wybranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Kurator zapewnił, że z danych przekazanych przez samorządy wynika, że w województwie łódzkim nie zabraknie miejsc ani dla absolwentów szkół podstawowych, ani dla absolwentów gimnazjów. Przypomniał, że szkoły we współpracy z samorządami na długo przed początkiem rekrutacji podejmowały liczne działania zmierzające do zwiększenia liczby wolnych miejsc. W wielu szkołach przygotowano dodatkowe sale lekcyjne, niezagospodarowane wcześniej pomieszczenia zostały wyremontowane i przystosowane do prowadzenia w nich zajęć dla młodzieży. Obecnie w naszym regionie na 21 197 absolwentów gimnazjów czeka 32 415 wolnych miejsc, a na 22 \ 912 absolwentów szkół podstawowych – 34 075 miejsc. […]

 

W podobnym tonie wypowiadali się obecni na konferencji Marcin Baranowski, starosta powiatu opoczyńskiego, oraz Dorota Kubiak, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Przedstawiciele samorządu zapewnili, że także na ich terenie szkoły są gotowe na przyjęcie większej liczby uczniów, więc miejsc dla absolwentów na pewno nie zabraknie.

 

Na zakończenie kurator zaapelował za pośrednictwem mediów do wychowawców, rodziców i opiekunów, aby przypominali dzieciom i młodzieży o zasadach bezpiecznego wypoczynku w miejscu zamieszkania i w trakcie wyjazdów. Zwrócił się także do uczniów, prosząc by podczas wakacyjnych zabaw pozostali rozważni i ostrożni.

 

 

Cały komunikat „Konferencja prasowa kuratora oświaty na koniec roku szkolnego”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.plZostaw odpowiedź